Ga direct naar inhoud
Nieuws

Afsluiten Fochteroërveenweg grote plus voor de natuur en recreant

23 maart 2022 | Sietske Westerhof Marchand

Het gemotoriseerd verkeer dat over de Fochteloërveenweg rijdt zorgt al jaren voor veel overlast voor de natuur. De auto’s en motoren zorgen voor onnodig licht en geluid en veel zeldzame dieren worden doodgereden. Daarnaast zien we dat het steeds drukker wordt op deze weg, waardoor er vaker onveilige situaties ontstaan tussen gemotoriseerd verkeer en de vele rustzoekers als wandelaars, fietsers, sporters, vogelaars en fotografen.

Fochteloërveenweg

Water vasthouden en openheid behouden

Voor hoogveengebieden als het Fochteloërveen is water van levensbelang. Verdroging is een grote bedreiging voor de dieren en planten in het hoogveen. De Fochteloërveenweg loopt dwars door het Fochteloërveen en heeft een negatief effect op de hydrologie. De weg wordt gedraineerd door sloten. Het hoogveen in de buurt van de weg verdroogd en hierdoor ontstaat ongewenste groei van bomen en struiken die op hun beurt de openheid van het gebied negatief beïnvloeden. Het afsluiten van de weg voor gemotoriseerd verkeer betekent dat de weg anders kan worden ingericht met aandacht voor het herstel van de hydrologie en de openheid.

Verstoring tegengaan

Aan beide kanten van de Fochteloërveenweg liggen de leefgebieden van talloze unieke soorten die in hun voortbestaan bedreigd worden. Van de gladde slang, verschillende soorten kikkers en padden tot de levendbarende hagedis en de kraanvogel. Door het huidige gebruik van de weg staat het voorbestaan van deze soorten nog verder onder druk. Kruipende en niet zo snelle soorten worden regelmatig slachtoffer van het gemotoriseerde verkeer dat deze weg passeert. Maar ook de jonge kuikens van de Kraanvogel steken met gevaar voor eigen leven de weg over in hun zoektocht naar voedsel. Vanuit de wet Natuurbescherming hebben wij als Natuurmonumenten een belangrijke plicht om verstoring van de vogels en andere beschermde diersoorten tegen te gaan. Het verbod op gemotoriseerd verkeer draagt daar in belangrijke mate aan bij en voorkomt onnodige slachtoffers.

Watersalamander steekt de weg over

Beleving

Het Fochteloërveen is een uniek stuk natuur waar jaarlijks veel bezoekers van willen en kunnen genieten. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers aan het Fochteloërveen flink toegenomen en ook in de toekomst wordt een verdere toename verwacht. Daarmee is de drukte op de Fochteloërveenweg toegenomen. Door het afsluiten van de weg voor gemotoriseerd verkeer creëren we een grote meerwaarde voor de beleving van het gebied. We worden in staat gesteld om een route te maken voor fietsers en wandelaars met vlonderpaden, verhogingen en vogelschermen, waarbij de oorspronkelijke weg een van de mooiste fietspaden van Nederland wordt. Vandaar dat het college van gemeente Ooststellingwerf momenteel bezig is met een procedure om de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Sietske Westerhof Marchand