Nieuws van de boswachter

"Fochteloërveen Toekomstbestendig" goed voorbeeld Versneld Natuurherstel

10 januari 2022 | Sietske Westerhof Marchand

Het ministerie van LNV besteedt in een filmpje aandacht aan het project ''Fochteloërveen Toekomstbestendig''. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de regeling Versneld Natuurherstel van het ministerie van LNV. Deze regeling ondersteunt terreinbeheerders (financieel) om natuur in Natura2000 gebieden te herstellen en te verbeteren.

Fochteloërveen

In een kort filmpje worden de problemen ten aanzien van stikstof en verdroging in het Fochteloërveen geschetst en wordt duidelijk gemaakt hoe het herstel van de damwanden de waterhuishouding in het hoogveengebied weer gaat verbeteren.

Benieuwd naar het filmpje? Je kunt het hier terugkijken.

Sietske Westerhof Marchand
logo