Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kadeherstel in het Fochteloërveen voortvarend gestart

13 december 2022 | Fred Prak

Het werk om de lekke kades in het Fochteloërveen te herstellen is voorspoedig van start gegaan; inmiddels is al meer dan twee kilometer nieuwe kade gereed. Afgelopen maandag, 12 december hebben de bestuurlijk vertegenwoordigers van de provincies Drenthe en Friesland samen met Natuurmonumenten symbolisch de sluitende meters van de eerste twee kilometer aangelegd. Daarmee bezegelden ze de voortvarende start die het natuurherstelproject heeft gemaakt.

Gedeputeerde Henk Jumulet van de provincie Drenthe dicht samen met Natuurmonumenten en provincie Fryslân een symbolisch gat in de nieuwe kade

Veenmos

Het herstellen van de waterhuishouding in het Fochteloërveen is een hele belangrijke en grote stap op weg naar verder herstel van het hoogveen. Na jaren van voorbereiding is in het najaar van 2022 begonnen met het werk aan de nieuwe kades. De oude, houten kades worden vervangen door kades van zand en leem. De nieuwe kades gaan er voor zorgen dat regenwater wordt vastgehouden in het hoogveengebied waardoor bijzondere soorten behouden kunnen worden. In totaal komt er ruim 50 kilometer vervangende kade. Het werk wordt uitgevoerd in de winterperiodes en duurt meerdere jaren. Uiteindelijk wordt daarmee het hele Fochteloërveen weer natter en minder gevoelig voor verdroging. Dat is noodzakelijk om verschillende soorten veenmos, de basis van levend hoogveen, weer optimaal te laten groeien.  

Hoogveen, een bijzonder gebied om te beschermen

Deze natuurherstelwerkzaamheden hebben als hoofddoel het behouden van biodiversiteit in dit bijzondere hoogveengebied. In het gebied leven ruim 300 echt kwetsbare soorten die hier hun leefgebied vinden. Daarnaast is het Fochteloërveen een soort natuurlijke superspons. Bij hevige buien zuigen de veenmossen het water op en geven dit langzaam weer vrij. Dat voorkomt mogelijke wateroverlast en tegelijkertijd voorkomt het daarmee ook verdroging van de natuur als gevolg van klimaatverandering. Het waterrijke gebied neemt veel warmte op tijdens warme zomers en dit werkt verkoelend voor de omgeving. Het hoogveen gebied heeft daarmee ook een belangrijke rol als klimaatbuffer. Bovendien ligt er in het gebied heel veel CO2 opgeslagen en zal het levende hoogveen ook in de toekomst veel CO2 gaan vastleggen. 

Een uniek gebied om te behouden voor de toekomst

Het Fochteloërveen is één van de laatste en grootste open hoogveengebieden in Noordwest Europa en eveneens van grote cultuurhistorische betekenis. Het is nauwelijks meer voor te stellen dat grote delen van Nederland ooit bedekt waren door een dikke laag veen. Door grootschalige ontginningen in de 19e eeuw zijn daar nog maar een paar restanten van over gebleven.

Om te voorkomen dat soorten die al duizenden jaren in het hoogveen leven uit Nederland verdwijnen voeren we de komende jaren maatregelen uit om de natuur te herstellen. Daarmee zorgen we ervoor dat zeldzame dieren en planten hier ook in de toekomst een geschikt leefgebied vinden. Het is belangrijk dat het Fochteloërveen als Natura2000 gebied de goede omstandigheden biedt voor het voorbestaan van deze soorten. Het herstellen van de waterhuishouding is daarbij essentieel.

Samen aan de slag

Omdat het gebied voor de natuur, als klimaatbuffer en de cultuurhistorie erg belangrijk is, werken we als Natuurmonumenten in dit project dit samen met de provincies Drenthe en Fryslân, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid, Staatsbosbeheer, de omringende gemeenten en de waterschappen. Het is daarbij van groot belang om de direct omwonenden  maar dus ook de projectpartners te betrekken bij de voortgang en keuzes die moeten worden gemaakt. 

 

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)