Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ruimte voor insecten en reptielen in randzone Fochteloërveen

21 januari 2021

Aan de rand van het Fochteloërveen wordt een gebied ingericht om verdroging van het hoogveen tegen te gaan. Er worden bloemrijke graslanden ontwikkeld met natuurlijke ruigtes en natuurvriendelijke akkers om het gebied aantrekkelijker te maken voor zowel insecten als reptielen.

Kleine vuurvlinder

Een voormalig akkerbouwperceel aan de rand van het Fochteloërveen wordt heringericht en zal daarmee een hydrologische buffer zijn tussen het natuurgebied en het omliggende landbouwgebied aan de Drentseweg.Rondom het plangebied wordt meer openheid gecreëerd door wilgen, berken en populieren te verwijderen. Hierdoor zal meer zonlicht de bodem bereiken en ontstaan er warme plekken voor de reptielen. De bloemrijke graslanden zijn een geliefde plek voor onder andere de kleine vuurvlinder.

Wil je meer weten over het inrichten van de randzone in het Fochteloërveen kijk dan ook op de projecten pagina van het Fochteloërveen.