Ga direct naar inhoud
Nieuws

Eerste biodiversiteit-erfscan bij natuurboer uitgevoerd

25 juni 2019 | Olga Ekelenkamp

Wat kan een boer doen om zijn erf natuurrijker en aantrekkelijker te maken voor vogels, insecten en andere dieren? Om de biodiversiteit op hun boerenbedrijf te stimuleren kunnen natuurboeren in de Vechtplassen vanaf nu een erfscan laten uitvoeren. Deze scan maakt deel uit van het vervolgproject ‘Van Pachter naar Partner’, dat wordt uitgevoerd door Wij Land en Natuurmonumenten. Natuurboer Wouter van Oostrum stelt zijn erf beschikbaar voor de allereerste erfscan van het project.

Erfscan

Houtsingel en bloemrijke slootkant

Wandelend over het erf van Van Oostrum ziet adviseur Mark Kuiper van het adviesbureau NatuurBeleven allerlei kansen. “Onder de buitenrand van de schuur zou je nestkasten voor huiszwaluwen kunnen plaatsen. En met een geschikte nestkast in de kapschuur is er een goede kans dat er een kerkuil komt bivakkeren.”

Ook over Van Oostrums ideeën om een houtsingel langs zijn perceel te realiseren en knotwilgen langs de sloot te planten mét bloemrijke slootkant, is Kuiper enthousiast. “Het beheer van akkerranden kan vrij gemakkelijk veel opleveren. Als boeren een strookje niet maaien en bemesten, dan zie je vaak snel diverse soorten wilde bloemen, insecten en vogels verschijnen.”Erf in kaart brengen

Bij het maken van een erfscan is het belangrijk om overzicht te krijgen. De boer brengt, samen met Kuiper, de huidige biodiversiteit op het erf in kaart en kijkt welke mogelijkheden er zijn om de soortenrijkdom te vergroten. Beiden zijn afhankelijk van de omgeving. Ligt de boerderij in het bos of in open gebied? Heeft de boer te maken met zand-, klei- of veengrond?  Welke gebouwen staan er op het erf en hoe zit het met de bomen, struiken en kruiden?Vervolg ‘Van Pachter naar Partner’

De erfscan is onderdeel van het project ‘Van Pachter naar Partner, Fase 2’. In dit vervolgproject gaan Wij Land en Natuurmonumenten met boeren om de tafel om de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw en het beheer van natuurgebieden verder uit te werken. Verder willen we meer boeren laten aanhaken bij het project. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle pachters van Natuurmonumenten zich kwalificeren als natuurboer en ook op hun eigen bedrijf bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit.

Met de natuurboeren die in fase I al stappen hebben gezet richting natuurinclusieve landbouw, wordt de erfscan uitgevoerd en naar manieren gezocht om de geadviseerde maatregelen uit te voeren. Het vervolgproject ‘Van Pachter Naar Partner Fase 2’ wordt mede gefinancierd door de provincie Utrecht en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo).

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp