Ga direct naar inhoud
Nieuws

Extern advies over vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal

01 april 2021 | Tamara Overbeek

Natuurmonumenten ziet geen heil in nader onderzoek naar een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal en heeft dit op 31 maart jl. kenbaar gemaakt in de stuurgroep van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Volgens het MER veroorzaken alle alternatieven schade aan de natuur, landschap, cultureel erfgoed en/of de rust en daarom kunnen we niet anders dan tegen zijn. Bovendien is het economisch effect van een vaarverbinding beperkt en onzeker. Natuurmonumenten zou daarom graag zien dat het budget wordt ingezet voor onderzoek naar en uitvoering van alternatieve manieren voor het versterken van de recreatie in het gebied.

Wijde Blik

Handen niet op elkaar

De milieueffectrapportage (MER) is opgesteld om de mogelijkheden voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal te verkennen. Een deel van de stuurgroep, waaronder Natuurmonumenten, vindt dat de MER geen ruimte laat voor het besluit tot een vaarverbinding. Meerdere partijen willen nog 1 verdiepingsslag aan onderzoek  om te kijken of een vaarverbinding toch haalbaar is. Vooraf is niet zeker of zo’n verdiepend onderzoek die duidelijkheid laat zien. Bij de vergadering van de stuurgroep lagen twee opties op tafel: de optie waarbij geen verder vervolg wordt gegeven aan het onderzoek naar de vaarverbinding en het beschikbare budget gebruikt wordt voor onderzoek en uitwerking van alternatieve manieren voor het revitaliseren van de waterrecreatie, én de optie waarbij er nog wél een verdiepend onderzoek zal plaatsvinden (naast een verkenning van alternatieven). Voor geen van beide opties gingen alle handen op elkaar.

Onafhankelijk adviseur

Om uit de impasse te komen, wordt nu een onafhankelijk adviseur betrokken. De mogelijkheid om daar gebruik van te maken is bij aanvang van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in 2017 vastgelegd. De adviseur zal in overleg treden met de verschillende partijen om te komen tot een niet-bindend advies. De stuurgroep gaat nu op zoek naar een adviseur die het gebied en haar uitdagingen goed kent, die een neutrale positie heeft en het vertrouwen geniet van de partners binnen het gebiedsakkoord. Natuurmonumenten wil graag samen met de watersportsector en deze adviseur op zoek naar recreatievoorzieningen die beter passen bij de natuur, het landschap en de rust van de Vechtplassen én er voor de watersportsector duidelijk toe doen.

Gebiedsakkoord geeft stimulans aan het gebied

Natuurmonumenten werkt samen met 20 partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Dit bestaat uit ruim 25 projecten die het landschap, de natuur, de waterkwaliteit, de openbare ruimte en de recreatiesector in dit unieke Natura 2000-gebied moeten verbeteren. Natuurmonumenten gelooft namelijk in een integrale aanpak van natuur, economie en waterkwaliteit. Bekijk alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek