Ga direct naar inhoud
Nieuws

Leden zien vaarverbinding als onnodige bedreiging rust en natuur

31 januari 2020 | Roos Kooiman

Plannen voor een nieuwe vaarverbinding tussen Loosdrecht en het Hilversums kanaal krijgen geen steun van leden van Natuurmonumenten.

Rust en weidsheid in de Vechtplassen

Natuurmonumenten is met ruim 85 leden in gesprek gegaan over de plannen voor een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse plassen en het Hilversums kanaal. De leden zijn in grote mate eensgezind. De rust en rijke natuur van het gebied gaat hun aan het hart en de zonering van drukke en juist rustige plassen vinden ze uniek aan de Vechtplassen en moet behouden blijven. De meeste leden geven een duidelijk ‘nee’ tegen de vaarverbinding. Het gebied wordt voor de lange termijn structureel verpest voor onzeker korte termijn gewin, zoals één van de deelnemers kernachtig verwoordde. Het statement werd met applaus ontvangen. Aan de hand van het MER, de eigen kennis en nu ook de mening van de leden bepaalt Natuurmonumenten binnenkort haar definitieve standpunt over een vaarverbinding van Loosdrecht naar Hilversums kanaal.

Geen meerwaarde

De avond startte met een toelichting op de natuurvisie van de Vechtplassen en het MER-rapport. Daarna hebben de leden in groepjes gesproken over hun betrokkenheid bij het gebied, hun mening en argumenten over de vaarroute en het MER. Er bleek een enorm grote betrokkenheid. Veel leden blijken zelf ook in het gebied te varen, maar velen zien desondanks geen meerwaarde in een nieuwe vaarroute. Ook hebben ze nagedacht over mogelijke andere vormen van (water)recreatie die passend zijn bij het gebied en die geen schade toebrengen. Er is vooral behoefte aan meer fiets- wandel en kanoroutes. Leden pleiten ook voor het versterken van de vitaliteit van het gebied en het ‘opkrikken’ van de voorzieningen voor waterrecreatie, met name in Loosdrecht.

Enorme belangstelling

Voor de bijeenkomst was grote belangstelling. Zelfs de tweede avond die als reserve-avond diende was overtekend. Diegene die niet konden deelnemen, is gevraagd via de mail hun mening en argumenten te geven.

Onderzoek effecten

De effecten van een vaarroute is onderzocht in het kader van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Natuurmonumenten is partner van het gebiedsakkoord omdat de organisatie erin gelooft dat met een integrale aanpak van het gebied zowel de natuur, economie en waterkwaliteit er beter van worden. Per saldo is het gebiedsakkoord beter voor de natuur. Met het gebiedsakkoord heeft Natuurmonumenten nog niet ingestemd met de vaarroute. Uiterlijk 12 februari dient Natuurmonumenten haar zienswijze in bij de gemeente Wijdemeren over de vaarroute. De mening van de leden wordt daarin meegenomen.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter Midden (NH - Utr - Fl)