Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer biodiversiteit door erfscans

15 juli 2020 | Olga Ekelenkamp

Om de biodiversiteit op hun boerenbedrijf te stimuleren heeft een aantal natuurboeren in de Vechtplassen vorig jaar een erfscan laten uitvoeren. In opdracht van Wij.land heeft adviesbureau NatuurBeleven advies gegeven over hoe de deelnemende boeren hun erf natuurlijker en aantrekkelijker kunnen maken voor vogels, insecten en andere dieren. Nu, een jaar ná de eerste scans, worden de eerste resultaten zichtbaar.

Resultaten erfscan

Insectenhotel, boomgaard en bloemrijke randen

Zorgboer Wouter Van Oostrum uit Maartensdijk had biodiversiteit al hoog in het vaandel, maar uit de scan bleek dat er kansen waren om zijn erf nóg aantrekkelijker te maken. Samen met zijn zorgdeelnemers bouwde hij een prachtig insectenhotel en diverse egelkasten. Ook werd er een meidoornhaag aangeplant: een mooie schuil- en broedplek voor veel dieren. 

Naar aanleiding van zijn erfscan zaaide veehouder Willem-Jan Jansen uit Weesp een bloemrijke rand langs zijn stal in en plantte diverse (fruit-)bomen. Albert Blommenstijn, veehouder in een Kwakel, heeft het plan opgevat om een boomgaard aan te leggen. Zo wordt er door middel van kleine acties steeds meer natuur gecreëerd op het boerenbedrijf.

Natuurvriendelijke oevers en weidevogels

Een mooie bijvangst van de erfscan is dat de boeren ook buíten hun erf gingen kijken naar kansen voor het vergroten van biodiversiteit. In samenwerking met het collectief Noord-Holland-Zuid heeft Willem-Jan Jansen een perceel ingericht voor weidevogels. Hij heeft daar een hoogwatersloot ingericht met een plasberm (een natte strook langs de oever van een meter breed). Door het aanleggen van zo'n natuurvriendelijke oever kunnen weidevogels en hun jongen makkelijker op zoek naar voedsel. Van broedgevallen is dit jaar helaas nog geen sprake, maar kort na de inrichting is het slootwater al opvallend helder, gonst het van de vele insecten en groeien er bijzondere soorten als bronmos, holpijp, fonteinkruid en kranswier.

De erfscans en bijbehorend advies maken deel uit van het vervolgproject ‘Van Pachter naar Partner’, dat wordt uitgevoerd door Wij Land en Natuurmonumenten.

 

Boswachter Olga Ekelenkamp
Olga Ekelenkamp