Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten alert op NRD Vaarverbinding Loosdrecht-Wijde Blik

17 januari 2019 | Tamara Overbeek

Natuurmonumenten heeft haar handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Vechtplassen, omdat daar mooie natuur- en recreatie projecten uit voort gaan komen. We hebben daarmee ook ingestemd met een Milieu Effect Rapportage naar een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse plassen en de Wijde Blik. Bij de totstandkoming daarvan kijken we positief kritisch mee of dit goed gebeurt en daarom spraken we 16 januari jl. in tijdens de behandeling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in de commissievergadering van de gemeente Wijdemeren.

Bootjes op de Wijde Blik

'Nulplus-alternatief'

Het is namelijk heel belangrijk dat er serieus een alternatief wordt onderzocht met dezelfde voordelen voor de recreatie, maar zonder vaarverbinding. Dit heet een ‘nulplus’ alternatief. Doel is verbeteren van de vaarrecreatie, maar met minder impact op de omgeving.  

Kosten en baten

Daarnaast is een goede onderbouwing van de kosten en baten van de vaarverbinding voor de samenleving nodig. Niet alleen financieel, maar ook qua effecten op de leefomgeving. Wat is het voordeel voor de recreant en wat zijn de risico’s voor de natuur? Of is er ook winst voor de natuur te boeken?

Belevingswaarde

Een eventuele nieuwe vaarverbinding mag géén nadelig effect hebben op de natuur- en landschapswaarden van het gebied. Maar ook de belevingswaarde is een belangrijke graadmeter. Natuurmonumenten wil de rust op de Wijde Blik en de Loenderveense plas bijvoorbeeld graag bewaren.

Mening van onze leden

Naast onze ambities en de resultaten van het MER zullen we de mening van onze leden in de omgeving bij onze afweging betrekken. Hiervoor zullen we in de loop van het jaar een bijeenkomst organiseren.

Meer weten?

klik hier voor de complete inspraakreactie.

klik hier voor meer informatie over de MER vaarverbinding Loosdrechtse plassen - Wijde Blik.

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek