Ga direct naar inhoud
Nieuws

Popelende reeën

21 december 2021 | Tamara Overbeek

Wat heerlijk om regelmatig buiten de handen uit de mouwen te steken; laarzen aan, werkhandschoenen en gereedschap mee en aan het eind van de middag meteen een zichtbaar resultaat. Laatst hadden we weer zo’n dag. Met een aantal collega-boswachters maakten we een doorgang voor reeën op het volkstuinencomplex in de Vuntus in Loosdrecht.

Ree

Barrière

De vuntus, gelegen ten noorden van de Oud Loosdrechtsedijk, bestaat grotendeels uit hooiland wat zomers vol staat met kleurige bloemen en geurige kruiden. Dan zoemt het van de insecten en laveren de libellen tussen de vele oeverplanten. Stroken moerasbos geven beschutting aan veel soorten vogels, maar ook aan reeën. In de ochtend- of avondschemering komen ze uit het bos en grazen ze graag in het malse gras. Op hun tocht door de Vuntus stuiten ze halverwege echter op een bijna onneembare barrière. Een smal, langgerekt perceel met volkstuinen dat doorloopt tot de Kromme Rade, doorsnijdt dit natuurgebied. Ondanks dat de tuinen vol staan met weelderig groen, maken de dichte hagen, hoge schuttingen en rasters het de reeën erg moeilijk om van de ene naar de andere kant van de Vuntus te komen.

Natuurnetwerk

Onder de vlag van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is de provincie NH bezig om de NNN in te richten. Dit Natuur Netwerk Nederland is de opvolger van de ecologische hoofdstructuur. Het doel hierbij is dat (zeldzame) planten en dieren meer kans krijgen om zich te verspreiden en voort te planten. Dit doet de provincie door natuurgebieden te vergroten, te versterken en met elkaar te verbinden. In Noord Holland moet er voor 2027 nog 4.700 hectare worden ingericht als natuurgebied.

Schenking

Naar aanleiding van dit NNN-proces heeft een vertrekkende eigenaar van het volkstuinencomplex (de VONA) drie tuinen geschonken aan Natuurmonumenten om bij te dragen aan dit doel. Een erg genereus gebaar dat we dankbaar hebben aangenomen. Meteen hebben we de kans aangegrepen om er een teambuildingsactiviteit van te maken. En zo kwam het dat een groepje boswachters gewapend met zagen en knipscharen de dichtbegroeide tuintjes introkken.

Beloning

In kleine groepjes hebben we een aantal hagen en rasters verwijderd om een oost-westdoorgang te creëren over de breedte van het perceel. Tegelijk hebben we er zoveel mogelijk uitheemse struiken uit gezaagd, omdat deze heel weinig natuurwaarde hebben voor inheemse dieren. Dit zijn dieren die van nature in Nederland voorkomen. Vlinderstruiken hebben we daarentegen wel laten staan, omdat veel inheemse vlinders hier graag hun broodnodige nectar ophalen. Onze inzet op deze middag werd meteen beloond. Gedurende de klus spotten we zelfs twee maal een ree die al stond te popelen om over te steken. Dan weet je meteen waar je het voor doet. Zo fijn om meteen resultaat te zien.

Boswachter Tamara Overbeek

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek