Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Start onderzoek rol mosselbanken en zeegrasvelden op voortbestaan Griend

22 maart 2017 | Simone Prinsen

Onderzoekers starten een experiment om inzicht te krijgen in de samenhang tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het Waddeneiland Griend.

Start onderzoek rol mosselbanken en zeegrasvelden op voortbestaan Griend

<h3>Onderzoek</h3>
<p>Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groep onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Deze week plaatsen de onderzoekers de mosselkratjes op het wad voor Griend. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze kratjes nog hetzelfde jaar begroeid raken met mosselzaad en uitgroeien tot kleine mosselbankjes. Achter de mosselbankjes wordt begin april zeegraszaad gezaaid. De onderzoekers maken verschillende combinaties zodat de effecten van de verschillende structuren van elkaar te onderscheiden zijn. De komende jaren volgen de onderzoekers de effecten op de voet.</p>
<h3></h3>

placeholder

<h3>Inzet vrijwilligers</h3>
<p>Het experiment wordt uitgevoerd op praktijkschaal. De mosselkratjes worden verdeeld over twee plekken: aan de west- en aan de zuidkant van Griend. Verdeeld over een lengte van 800 meter komen acht blokken met rijen kratjes. De mosselkratjes zijn zestien centimeter hoog en zullen vanaf de passerende boten nauwelijks zichtbaar zijn. De kratjes bestaan uit een open structuur, doorvlochten met kokosvezel. Vrijwilligers van Natuurmonumenten hielpen om de bijna veertig kilometer kokostouw door de kratjes te vlechten. Het mosselzaad hecht zich in eerste instantie aan de vezels. De structuur van de kratjes beschermt te jonge mosselen tegen krabben en andere roofdieren. Zo kunnen de mossels veilig uitgroeien tot een mosselbank. De kratjes worden langzaam afgebroken en verdwijnen.</p>
<h3>Gezonde Waddenzee</h3>
<p>Mosselbanken en zeegrasvelden spelen een belangrijke rol in een gezonde Waddenzee. Ze vormen hotspots voor de flora en fauna en hebben een remmende werking op golven. In het verleden lagen er rondom Griend uitgestrekte zeegrasvelden en mosselbanken. Door de aanleg van de afsluitdijk en een wierziekte verdwenen de zeegrasvelden uit de Waddenzee. De meeste mosselbanken werden in de jaren negentig weggevist. De laatste jaren neemt het aantal mosselbanken in de Waddenzee weer toe. Het herstel van zeegrasvelden verloopt moeizaam.</p>
<h3>Herstel natuurlijk Griend</h3>
<p>Afgelopen jaar kreeg Griend een brede strook zand aan de westkant om het eiland te verstevigen. Op het nieuwe zand zijn stroken schelpen aangelegd, aansluitend op de natuurlijke opbouw van Griend. Met het onderzoek naar mosselbanken en zeegrasvelden wil Natuurmonumenten uitzoeken hoe deze structuren kunnen bijdragen aan het herstel van een natuurlijk Griend. Een natuurlijk Griend wandelt met gemiddeld zeven meter per jaar. Als het onderzoek uitwijst dat mosselbanken en zeegrasvelden een positief effect hebben op Griend en herstel op deze wijze mogelijk is, overweegt Natuurmonumenten herstel op grote schaal.</p>

Simone Prinsen
Simone Prinsen