Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zoutwinning Waddenzee smet op predicaat mooiste natuurgebied

23 november 2016 | Natuurmonumenten

Frisia Zout B.V. kreeg vandaag van de Raad van State groen licht voor zoutwinning onder de Waddenzee. Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming zijn erg teleurgesteld.

Zoutwinning Waddenzee smet op predicaat mooiste natuurgebied

Chris Braat van Natuurmonumenten is het daar helemaal mee eens. ‘Zoutwinning leidt tot bodemdaling en dat heeft gevolgen voor de wadbodem en de dieren die daar leven. De kans is aanwezig dat trekvogels straks minder voedsel kunnen vinden en vervolgens hun lange vliegtocht niet overleven.’ De natuurorganisaties vinden dat activiteiten die niet aansluiten bij of zelfs afbreuk doen aan de kernwaarden van het Werelderfgoed niet thuis horen in de Waddenzee. Het toestaan van zoutwinning laat zien dat het huidige beleid te kort schiet om zulke activiteiten te weren.

Bodemdaling en de gevolgen voor vogels

Frisia Zout BV zal waarschijnlijk volgend jaar de eerste boring gaan voorbereiden. Het bedrijf is daarbij verplicht om de veranderingen van de wadbodem in de gaten te houden. Dankzij bezwaren van de natuurorganisaties is deze monitoring aangescherpt. ‘We gaan de situatie van de Ballastplaat goed in de gaten houden. Het is te hopen dat een te snelle of te grote bodemdaling op tijd wordt gesignaleerd,’ zegt Chris-Jan van der Heijden van Vogelbescherming. ‘En dat de gevolgen voor de vogels dan beperkt blijven.’ Dat zoutwinning bodemdaling veroorzaakt, staat vast. De ruimte die ontstaat, zal naar verwachting worden opgevuld met zand en slib, afkomstig uit de Noordzee. Het is onbekend wat dat met de samenstelling en het bodemleven van de wadplaten doet. Wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) toonden aan dat bij daling van wadplaten, trekvogels niet meer of minder lang voedsel kunnen zoeken. De zoutwinning is juist gepland in een gebied dat extreem belangrijk is voor onder meer tiendduizenden kanoeten. De Waddenzee is hier heel breed en vogels kunnen dan met het getij mee trekken en zo extra lang voedsel zoeken.

Zoutwinning tot 2052

De vergunning geeft in principe ruimte om tot 2052 zout onder de Waddenzee te winnen. Hoe lang Frisia Zout B.V. uiteindelijk zout mag winnen, hangt af van de daadwerkelijke zeespiegelstijging. Het ministerie van Economische Zaken bekijkt elke vijf jaar of de zeespiegelstijging aanleiding geeft om de vergunning in te korten of te verlengen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Auke Wouda, Waddenvereniging: 06 - 51 07 51 03

Alje Zandt, Natuurmonumenten: 06 – 29 22 42 20

Chris-Jan van der Heijden, Vogelbescherming Nederland: 06-53729586

Natuurmonumenten