Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bezwaar rondom bestrijden van bevers gegrond verklaard!

19 november 2021 | Juriaan van Leeuwen

Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben gelijk gekregen op het bezwaar dat ze hadden aangetekend tegen een beslissing van de omgevingsdienst Zuid-Holland. Zij hadden onterecht een ontheffing verleend voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten in de provincie. Dit betekende dat de bever in de provincie vogelvrij verklaard was.

Bever

Omdat de bever terrein wint in de provincie is het goed om ook te kijken naar de negatieve gevolgen die een bever kan veroorzaken. De natuurorganisaties pleitten voor maatwerk om de ontheffing specifieker te maken. Belangrijk daarbij is om in te zetten op monitoring van de beverpopulatie, preventief beleid en afstemming met de terreineigenaar voordat acties worden ondernomen. Daarnaast hebben zij nadrukkelijk gevraagd om een faunabeheerplan (BFP) voor de bever.

Dieren die in het wild in onze directe omgeving leven, zijn kwetsbaar en hebben onze bescherming nodig. Soms staat het ‘succes’ van een diersoort op gespannen voet met andere belangen in een gebied. Voor de bever in Zuid-Holland was het spannend: de provincie heeft op aanvraag van de faunabeheereenheid (FBE) in maart 2021 een te algemene ontheffing afgegeven voor een groot gebied en moet deze nu aanpassen, zodat de bever niet meer mag worden gedood om algemene redenen.

Vervolg

In de tussentijd is de Faunabeheereenheid aan de slag gegaan met een concept faunabeheerplan dat voorgelegd wordt aan de omgevingsdienst. Voor de periode tot een ontheffing verleend kan worden op grond van dit nieuwe plan, is besloten om een opdracht te verlenen aan de FBE Zuid-Holland om de bever te beheren. Dit is noodzakelijk om in de komende tijd in te kunnen grijpen als er acute risico’s dreigen.

Lees hier de Beslissing op bezwaar 00616385-00015112.

Beversporen
Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter