Wandelen

Giezenpad Harderbroek, bij Harderwijk

Wandelen

Giezenpad Harderbroek, bij Harderwijk

Trek je laarzen aan en ontdek het Harderbroek. Het vogelparadijs in de polder. Geniet van vogels, bloemen én kunst.

De route (2,9 km) is gemarkeerd met witte pijlen. Start- en eindpunt is de parkeerplaats Ganzenpad. Let op: dit is een laarzenpad. In natte tijden (herfst, winter) kan het pad drassig zijn. Voor kinderwagens en rolstoelgebruikers is het ongeschikt.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Wilgenbos

Het wilgenbos is een bijzonder stukje Harderbroek. Nachtegaal en kleine bonte specht voelen zich hier prima thuis. Dit natte broekbos geeft je een junglegevoel. Vooral in de herfst met spinnenwebben, mist, mos en aardse geuren.

Wilgenbos
Wilgenbos
Wilgenbos
Wilgenbos
Wilgenbos
Wilgenbos

2Rietbeheer

De uitgestrekte rietvelden kenmerken het Harderbroek. Wie er tussendoor wandelt, ontdekt er rietorchissen, dotterbloemen en echte koekoeksbloemen. In het rietmoeras leven veel libellen. De larven komen uit het water. Vastgeklemd aan een plant of op de oever kruipen ze uit hun cocon. Hun leven als libel begint. 

Rietbeheer
Rietbeheer
Rietbeheer
Rietbeheer
Rietbeheer
Rietbeheer

3Vogelkijkhut

Het ‘hoogtepunt’ van het Giezenpad is de vogelkijkhut aan de rand van open water. Dag na dag verschijnen hier honderden vogels: kemphaan, tureluur, grutto, lepelaar, krakeend, pijlstaart, tafeleend, grauwe gans, kleine zwaan en zeearend. En in het riet houden vogels als blauwborst, snor, rietzanger, bruine kiekendief en roerdomp zich schuil. 

Vogelkijkhut
Vogelkijkhut
Vogelkijkhut
Vogelkijkhut
Vogelkijkhut
Vogelkijkhut

4Ontvangsthut

In het Harderbroek is ook kunst te vinden. Van Kunstenaar Krijn Giezen. Hij maakte medio jaren zeventig diep in het moeras met natuurlijk materiaal, vooral riet, een ontvangsthut en een vogelkijkhut. Natuurmonumenten heeft beide hutten in 2012 volledig gerestaureerd. De vogelkijkhut is verhuisd naar de rand van het open water. Deze ontvangsthut is gebouwd van gestapelde rietbalen (zie ook de infopanelen binnen).

Ontvangsthut
Ontvangsthut
Ontvangsthut
Ontvangsthut
Ontvangsthut
Ontvangsthut

5Finish

De boswachters van Natuurmonumenten hopen dat je een mooie wandeling hebt gehad en ontvangen je graag weer in de Flevolandse natuur. Volg ons op Facebook: www.facebook.com/waterloopbos of op instagram via www.instagram.com/waterloopbos.

Finish
Finish
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.