Nieuws van de boswachter

‘Geen schaliegaswinning in Nederland’

12 FEBRUARI 2015 | Sander Verwoerd

Vandaag voert de Tweede Kamer een debat over energie; aanleiding voor de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel om in Nieuwspoort Den Haag een manifest te presenteren tegen de winning van schaliegas.

‘Geen schaliegaswinning in Nederland’

Oproep: teken manifest tegen schaliegas

Schaliegaswinning gaat volgens beide gemeenten gepaard met veel risico’s en ongewenste effecten voor de omgeving en levert bovendien weinig economisch potentieel op. Met een filmpje roepen zij andere gemeenten en provincies op om het manifest te tekenen en zich tegen schaliegas te keren.

Grote gevolgen voor natuur en landschap

Ook Natuurmonumenten vindt dat het kabinet niet moet overgaan tot (proef)boringen naar schaliegas. De maatschappelijke weerstand is te groot om zo'n ingrijpende stap in onze energievoorziening te zetten. Natuurmonumenten heeft, samen met tal van andere natuur- en landschapsorganisaties, grote zorgen over de gevolgen van de boorinstellingen voor natuur en landschap.

Zie ook het dossier over schaliegas >>>

Sander Verwoerd

Volg mij:TwitterFacebook