Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kampina verwelkomt de das!

29 mei 2017 | Irma de Potter

De das voelt zich al helemaal thuis op Kampina en bewoont inmiddels twee burchten in het gebied.

Kampina verwelkomt de das!

<h3>Nu een blijvertje</h2>
<p>Ruim twee jaar geleden werd er al eens een das gespot op de Kampina. Per toeval werd het dier tijdens een muizenonderzoek gefotografeerd met een cameraval. Zijn burcht is toen niet gevonden en dus was onbekend of het een dwaler of blijvertje was. Ook zijn twee jaar geleden enkele dassen door het opvangcentrum van Das&amp;Boom uitgezet op het naastgelegen Landgoed Nemerlaer van Brabants Landschap. Mogelijk zijn de dassen op Kampina afkomstig uit deze herintroductiegroep, maar het is niet uitgesloten dat ze een langere weg hebben afgelegd vanuit het oosten.</p>
<h3>Groene verbinding Dommeldal met Kampina</h2>
<p>Tien jaar geleden heeft de gemeente Boxtel al een groene verbindingszone aangelegd tussen de natuur van het Dommeldal in het oosten en de Kampina. Hierbij is weer een stukje van het Natuurnetwerk Brabant voltooid. Het is goed mogelijk dat dassen uit het Dommeldal via deze verbinding de Kampina hebben ontdekt.</p>
<h3>Bedreigingen voor de das</h2>
<p>De das is het grootste landroofdier van Nederland. Met zijn beerachtige zwart-witte verschijning wordt hij ook wel de panda van de lage landen genoemd. In de vorige eeuw ging het snel bergafwaarts met de das en was hij 30 jaar geleden bijna uitgestorven. De intensivering van de landbouw en de schaalvergroting die daarmee gepaard ging, hebben het leefgebied van de das ernstig aangetast. De enorme groei van het autoverkeer eiste ook zijn tol. Jaarlijks sneuvelt ongeveer een zesde deel van alle dassen in het verkeer.</p>
<h3>Redding van de das</h2>
<p>De oprichting van de Vereniging Das&amp;Boom betekende een ommekeer in het leven van de das. Zijn burchten worden nu beschermd, er zijn veel dassentunnels aangelegd onder drukke wegen en groene verbindingszones zorgen dat de dassen zich kunnen verspreiden naar andere natuurgebieden. Van de inmiddels 6000 dassen die er nu weer in ons land leven, wonen er ongeveer 1200 in Brabant.</p>

Irma de Potter
Irma de Potter