Ga direct naar inhoud
Nieuws

Laat de natuur van Kampina niet stikken!

12 juni 2018 | Irma de Potter

Pal naast de Kampina, één van Brabants meest kwetsbare natuurgebieden, dreigt een megastal met 16.000 varkens te komen. Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie maken zich samen met omwonenden grote zorgen over de impact hiervan op de natuur, het landschap en de leefomgeving. Onder het motto "Laat de natuur niet stikken" roepen zij daarom iedereen op om de petitie te tekenen tegen de komst van deze megastal op geenmegastal.petities.nlMegastal aan de Logtsebaan 2 in Spoordonk

Teken hier de petitie

Tegen megastal bij Kampina

De Kampina lijdt al jaren onder de neerslag van ammoniak uit de intensieve veehouderij. De grond verzuurt en planten en dieren verdwijnen. Natuurmonumenten voert daarom al jaren maatregelen uit om de natuur te herstellen, zoals plaggen, maaien en begrazen van de heide. Maar het is dweilen met de kraan open. Zo is er vlak bij De Kampina een (nieuwe) megastal gepland, met nog meer ammoniak als gevolg. Dat kan de natuur en de omgeving niet meer dragen. Deze megastal mag er niet komen!

Verzuring

Een gezonde natuur is gebaat bij een gezond bodemleven, maar de overmaat aan stikstof zorgt voor een ernstige verstoring van dat evenwicht. Stikstof verzuurt de bodem en is voor sommige planten giftig. Veel eiken op Kampina sterven af ten gevolge van deze verzuring.

Paarse heide verdwijnt

En kun jij je een Kampina zonder paarse heide voorstellen? Toch ligt dat gevaar op de loer door de stikstofneerslag. Omdat stikstof een meststof is, geeft het enkele plantensoorten de kans om heel snel te groeien. Overal zie de verruiging door stifstofminners optreden. Bramen, brandnetels, berken en grassen groeien als een speer en verdringen de planten die de Kampina juist zo bijzonder maken. De heide groeit dicht met pijpenstrootje en berken en langzaam dreigt het karakteristieke beeld van de Kampina te verdwijnen.

Zonder klokjesgentiaan geen gentiaanblauwtje

Maar waar planten verdwijnen, volgen ook de dieren. Zo heeft de vlinder gentiaanblauwtje een uniek verbond met het klokjesgentiaan en met speciale knoopmieren. Hij heeft ze beide nodig om zijn levenscyclus te voltooien. Maar het plantje en de mieren lijden onder de stikstofneerslag en daarmee staat ook het leven van deze zeldzame vlinder op het spel.

Vogels met gebroken pootjes

De verzuring van de bodem heeft ook gevolgen voor veel vogels. Uit onderzoek blijkt dat door een gebrek aan kalkrijk voedsel de eierschalen zo dun zijn dat eenderde van het legsel uitdroogt. Ook breken jonge vogels door kalkgebrek makkelijk hun pootjes.

Effecten van stikstofneerslag beperken

Als we niks doen, verdwijnen er dus plantensoorten en daarmee ook de dieren die daarbij horen. Er wordt daarom met man en macht gewerkt aan het herstel van de natuur door de effecten van de stikstofneerslag te beperken. Dat doen we door organisch materiaal te verwijderen via het plaggen, maaien en begrazen van de heide.

Steun ons in onze strijd tegen deze megastal en teken de petitie

Megastal succesvol tegengehouden bij Hackfort

Dat je als buurtbewoner de bouw van een megastal kunt tegenhouden blijkt uit het succesverhaal van Landgoed Hackfort. Natuurmonumenten startte een petitie en ging in gesprek met buurtbewoners. Het was al snel duidelijk dat de omwonenden de bouw van een megastal absoluut niet zagen zitten. Na een onderhandelingstraject kopen de buurtbewoners nu de locatie. De plannen om op die plek megastallen te bouwen zijn daarmee definitief van de baan.

Gentiaanblauwtje of klokjesgentiaan

gentiaanblauwtje op klokjesgentiaan

Irma de Potter
Irma de Potter