Ga direct naar inhoud
Nieuws

Megastal bij Kampina lijkt definitief van de baan

09 juni 2022 | Simone Prinsen

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie zijn blij met het voornemen van de gemeente Oirschot om het agrarisch bedrijf aan de Logtsebaan te kopen. Als de gemeenteraad instemt, gaat er definitief een streep door de megastal voor 19.000 varkens pal naast Natura 2000-gebied Kampina

Petitie megastal

Natuurorganisaties en omwonenden strijden al vele jaren tegen de komst van deze megastal aan de rand van de Kampina, een kwetsbaar natuurgebied dat zwaar te lijden heeft onder stikstof.

Steun voor voornemen gemeente

Een nieuwe stikstofbron op deze locatie gaat de draagkracht van het gebied ver te boven en doet de vele inspanningen om dit Europees beschermde natuurgebied te behouden en herstellen teniet. In 2019 tekenden 23.000 mensen een petitie tegen de bouw van deze stal met de oproep om de natuur niet te laten stikken en er alles aan te doen om de bouw te voorkomen.

“Er lijkt nu eindelijk een doorbraak te komen in dit slepende dossier”, aldus Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten. “We zijn blij met dit voorstel, maar hebben in deze zaak geleerd om pas te juichen als het echt rond is.”

Stikstofuitstoot verminderen

Volgens het Rijksbeleid moet de stikstofdepositie in 2030 met 50% verminderd zijn. Dat is een enorme uitdaging, want bij gelijkblijvende stikstofneerslag verslechtert de natuur al. 

Femke Dingemans, directeur BMF: “Er zijn op zeer korte termijn forse maatregelen nodig om aan de doelstelling van 50% te voldoen, dan is het logisch om te voorkomen dat er nieuwe uitstoters van stikstof bijkomen. De voorgenomen aankoop geeft duidelijkheid en voorkomt dat er een nieuwe piekbelaster ontstaat in de buurt van het prachtige natuurgebied Kampina.”

Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie gaan er vanuit dat de provincie Noord-Brabant alles op alles zet om verdere verslechtering van de natuur op de Kampina te voorkomen. Nu en in de toekomst.

Dingemans: “Het is aan de provincie Noord-Brabant om de ongebruikte vergunningsruimte in te trekken, om te voorkomen dat deze wordt ingezet voor andere projecten en vanuit een andere plek alsnog neerdaalt op onze kwetsbare natuur.”

Simone Prinsen
Simone Prinsen