Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Minder watervogels, maar wel meer nachtzwaluwen op Kampina

25 februari 2015 | Sander Verwoerd

Afgelopen jaar broedden er veel minder watervogels in natuurgebied de Kampina. Vooral de fuut en de dodaars werden veel minder gezien.

Minder watervogels, maar wel meer nachtzwaluwen op Kampina

<p>Dit blijkt uit een inventarisatieonderzoek van 2014 naar broedvogels op de heide en vennen op Kampina, uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten.</p>
<p>“Het doet pijn om zulke mooie soorten als de fuut en de dodaars te zien verdwijnen”, vertelt Frans van Erve. De doorgewinterde vogelkenner voerde de inventarisatie uit in het gebied waar hij al jaren de broedvogels volgt.</p>
<p>Zelf speuren naar vogels? Kies dan eens voor een <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/kampina/route/wandelroute-… over de Kampina &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="/media_colorbox/38542/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: Littlew<strong>Bron</strong>: Flickr.com<br /></p><h3>Nader onderzoek nodig</h3>
<p>Erwin de Hoop, boswachter Monitoring bij Natuurmonumenten, ziet nog geen duidelijke verklaring voor de achteruitgang van de watervogelpopulatie: “Het is lastig te bepalen, omdat de verschillende soorten in het gebied ieder hun eisen stellen aan hun omgeving. Zelf denken we dat het onder andere komt door de vermesting. Hierdoor groeien de oevers van de vennen versneld dicht. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ganzen de watervogels verstoren. Nader onderzoek moet ons meer duidelijkheid geven.”</p>
<h3>Positief nieuws</h3>
<p>Er is goed nieuws te melden over een paar andere soorten. Frans van Erve: “De nachtzwaluw doet het bijvoorbeeld fantastisch. In 2014 troffen we vergeleken met 2010, bijna vier keer zoveel broedparen van deze heidevogel aan. Ook de gekraagde roodstaart, die zich graag ophoudt in de overgangen tussen bos en heide, laat zich veel vaker zien.” Andere soorten die het goed blijven doen, zijn de blauwborst, de roodborsttapuit en de sprinkhaanzanger.</p>
<h3>Beheer werpt vruchten af</h3>
<p>De positieve trend van heidevogels zoals de nachtzwaluw en de roodborsttapuit sluiten aan bij de landelijke trend en dat heeft te maken met het gevoerde beheer. “De Kampina wordt het hele jaar door begraasd door koeien en paarden”, legt Erwin uit. “Bovendien verwijderen vrijwilligers berken en dennetjes die in de heide op komen. Verder plaggen en maaien we kleinschalig op plekken waar gras de overhand krijgt. Allemaal maatregelen die het voor heidevogels aantrekkelijk maken om hier te broeden.”</p>
<p><a href="/media_colorbox/18584/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<h3>De roerdomp; een zeldzame reigerachtige</h3>
<p>Frans heeft tijdens de inventarisatie ook een bijzondere verschijning gezien: de reigerachtige roerdomp. Deze uiterst zeldzame moerasvogel keerde vorig jaar na tientallen jaren afwezigheid weer terug in de Kampina en is in 2014 in het gebied gebleven. “Het geeft enorm veel voldoening dat zo’n unieke vogel weer terugkeert”, aldus Frans.</p>
<h3>Meten is weten</h3>
<p>Natuurmonumenten houdt structureel bij hoe het met de natuur gaat. “Ons doel is om de natuur in Nederland veilig te stellen. We maken hiervoor plannen en pakken onze gebieden aan. Dan is het ook heel logisch dat we toetsen hoe dit uitpakt”, vertelt Erwin. “Het geeft ons inzicht in hoe het met de natuur in onze gebieden gaat en of we ons plannen moeten bijsturen.”</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd