Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties verzoeken Provincie Noord-Brabant om komst megastal bij Kampina te voorkomen

10 februari 2021 | Simone Prinsen

Natuurorganisaties zien in de recente uitspraak van de Raad van State goede handvatten om zich te blijven inspannen tegen de komst van een megastal voor 19.000 varkens aan de Logtsebaan in Oirschot. In een brief aan Gedeputeerde Staten verzoeken zij de Provincie Noord-Brabant alsnog in te grijpen om een nieuwe stikstofbron pal naast de zwaar overbelaste Kampina te voorkomen.

Kampina

De intrekking van de natuurvergunning is niet meer aan de orde vanwege gewijzigde stikstofwetgeving. Maar dat ontslaat de Provincie volgens Natuurmonumenten, Brabantse Milieufederatie (BMF) en omwonenden niet van de plicht om al het nodige te doen om verdere achteruitgang van de natuur op de Kampina tegen te gaan.

Femke Dingemans, directeur BMF: “De Provincie blijft verantwoordelijk voor bescherming van het Europees beschermd natuurgebied Kampina en zal dan ook alles in het werk moeten stellen om te voorkomen dat de natuur hier nog verder verslechtert.”

Door wijziging van de stikstofwetgeving kan dit nu alleen met een andere maatregel dan intrekking van de vergunning bewerkstelligd worden. De Wet Natuurbescherming en de Europese beschermingsregels bieden hiervoor het juridisch kader.

Beschermen tegen stikstof

Een megastal op deze locatie gaat de draagkracht van het gebied ver te boven en doet de vele inspanningen om dit Europees beschermde top natuurgebied te behouden en herstellen teniet. De Raad van State heeft in 2019 bepaald dat de Nederlandse overheid de natuur beter moet beschermen tegen stikstof.

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten: “We vragen de Provincie om alles in het werk te stellen de al jarenlang zwaar belaste Kampina te beschermen tegen een forse nieuwe stikstofbelaster. Momenteel is er veel overheidsgeld beschikbaar om juist bronnen van stikstofdepositie te saneren.”

Natuurmonumenten, de Brabantse Milieufederatie en omwonenden strijden al een aantal jaren tegen de komst van deze megastal. Ze worden in deze oproep aan de Provincie gesteund door de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Simone Prinsen
Simone Prinsen