Ga direct naar inhoud
Kempen-Broek

Nieuws uit Kempen-Broek

 • 26 maart 2024 | Yvonne van Moll

  Dagbesteding PSW helpt Natuurmonumenten met natuurbeheer in Kempen-Broek

  Weer of geen weer, een groep cliënten van Dagbesteding PSW is eens in de twee weken buiten aan het werk in de natuur rond Weert.

 • 17 januari 2024 | Kay Jans

  Toename broedvogels en amfibieën in Kempen~Broek

  In 2023 zijn broedvogels en amfibieën geïnventariseerd in en rond de natuurgebieden Kettingdijk-Wijffelterbroek en Laurabossen. We zijn verheugd dat de gegevens een toename laten zien van enkele boerenland- en watervogels. Onder de amfibieën blijken de kamsalamander en boomkikker zich uit te breiden. Spectaculair is het eerste broedgeval van de oehoe.

 • 05 december 2023 | Yvonne van Moll

  Stramprooijerheide en Areven krijgen extra struwelen

  Bos, heide, natte graslanden en akkers wisselen elkaar af op de Stramprooijerheide en in het Areven. Deze diversiteit maakt dat het een aantrekkelijk leefgebied is voor veel soorten planten en dieren.

 • 27 november 2023 | Kay Jans

  Verwijderen wilgenopslag bij Roukespeel

  Eind november vinden beheerwerkzaamheden plaats in natuurgebied Roukespeel bij Swartbroek. Een aannemer verwijdert op enkele plekken een deel van de wilgenopslag.

 • 24 oktober 2023 | Kay Jans

  Natuurwerkdag bij de Tungelerwallen

  Wil je de natuur helpen en lekker buiten bezig zijn? Kom dan op zaterdagochtend 4 november naar de Tungelerwallen. Samen met de Ecologische Werkgroep Weert Zuid ga je aan de slag met herstelwerk.

 • 13 oktober 2023 | Anne Steijaert

  Volgende fase bosaanplant Weert

  In de periode 2020 – 2023 realiseren gemeente Weert, Provincie Limburg en Natuurmonumenten ruim twintig hectare nieuw bosgebied. In de laatste maanden van dit jaar wordt er geplant in de Krang bij Swartbroek, aan de Heltenbosdijk nabij de Stramproyergrensweg en bij de Laurabossen.

 • 12 oktober 2023 | Yvonne van Moll

  Tijd om poelen te schonen

  Zonder beheer groeien poelen langzaam dicht en worden weer land. Poelen zijn een belangrijk leef- en voortplantingsgebied voor amfibieën, insecten en zijn bovendien rijk aan waterplanten. In het Kempen~Broek onderhoudt Natuurmonumenten zo’n 165 poelen.

 • 21 augustus 2023 | Kay Jans

  Vroege Vogels bezoekt Kempen~Broek

  Heb jij ‘m gezien? De televisie-uitzending van Vroege Vogels over Kempen~Broek. Een aflevering met prachtige beelden en verrassende waarnemingen. Kijk je mee?

 • 20 juli 2023 | Kay Jans

  Zomerklus: maaien en hooien

  Hartje zomer is van oudsher de tijd van maaien en hooien. De werkzaamheden gaan door tot in september, oktober. In onze terreinen in Kempen~Broek zijn we al een poos bezig.

 • 23 mei 2023 | Yvonne van Moll

  Maaien voor biodiversiteit

  In Kempen~Broek zijn verschillende van onze graslanden in ontwikkeling. Hier voeren we herstelbeheer uit door te verschralen. In het voorjaar en in de nazomer halen we voedingsstoffen uit het terrein weg door grasrijke delen te maaien en het maaisel af te voeren.