Kempen-Broek

Nieuws uit Kempen-Broek

 • broekbos
  16 april 2021 | Yvonne van Moll

  Moerasgebied in het Kempen~Broek werkt straks als klimaatbuffer

  Herstel eeuwenoud grensmoeras helpt verdroging tegen te gaan en zorgt voor meer biodiversiteit.

 • start bosaanplant Weert - feb 2021
  01 april 2021 | Kay Jans

  Eerste bospercelen aangeplant in Weert

  Het plantseizoen zit er weer op. In de afgelopen weken zijn duizenden jonge boompjes en struiken de grond in gegaan op voormalige akkerpercelen nabij de bestaande Laurabossen in Weert.

 • Schotse Hooglanders
  30 maart 2021 | Yvonne van Moll

  Schotse Hooglanders verhuizen van Tungelroyse beek naar Laurabossen

  Van beek naar bos, enkele Schotse Hooglanders verhuizen binnen het Kempen~Broek van de Tungelroyse beek naar de Laurabossen

 • taurossen
  11 maart 2021 | Kay Jans

  Hoe zit het met de taurossen in Weert?

  Afgelopen dagen bereikten ons enkele vragen over sterk vermagerde taurossen aan de Kettingdijk in Weert. We houden alle dieren in de gaten en leggen graag uit wat er aan de hand is.

 • taurossen februari 2021
  03 maart 2021 | Kay Jans

  Vangacties grote grazers in Kempen~Broek

  In heel Kempen~Broek vinden de komende weken vangacties plaats bij de verschillende kuddes grote grazers. Het regelmatig bijstellen van het aantal grote grazers is vast onderdeel van het reguliere kuddebeheer. Het aantal dieren in een terrein wordt dan weer afgestemd op de draagkracht van dat gebied.

 • perceel Vetpeelweg voor bosaanplant
  25 januari 2021 | Kay Jans

  Bosaanplant in Weert van start

  Begin februari starten de werkzaamheden voor de aanplant van de eerste tien hectare robuust bos voor de toekomst. De nieuwe natuur krijgt een plek vlakbij de bestaande Laurabossen.

 • Grote waternavel Kettingdijk
  21 januari 2021 | Yvonne van Moll

  Bestrijden grote waternavel bij de Kettingdijk

  Natuurmonumenten bestrijdt grote waternavel bij de Kettingdijk.

 • Kettingdijk
  15 januari 2021 | Yvonne van Moll

  Verwijderen dode moeraseiken aan de Kettingdijk in Weert

  Dode moeraseiken worden weggehaald voor ze kunnen omwaaien of afbreken.

 • Gevarieerd bos
  01 september 2020 | Yvonne van Moll

  Boswerkzaamheden voor meer variatie in de Laurabossen

  Met een meerjarenplan werkt Natuurmonumenten aan een afwisselend en natuurlijk Laurabos. Half september starten de onderhoudswerkzaamheden in de bossen bij Weert.

 • Kudde taurossen
  02 juli 2020 | Yvonne van Moll

  Vaste vangkraal voor kudde Kettingdijk in Weert

  Er komt een vaste vangplaats voor de grazers van Natuurmonumenten aan de Kettingdijk

 • logo