Nieuws van de boswachter

Boswerkzaamheden voor meer variatie in de Laurabossen

01 september 2020 | Yvonne van Moll

Met een meerjarenplan werkt Natuurmonumenten aan een afwisselend en natuurlijk Laurabos. Half september starten de onderhoudswerkzaamheden in de bossen bij Weert.

Gevarieerd bos

Toekomstbestendig bos

Door de afwisseling van naald- en loofbos, dichte en open plekken, jonge en oude bomen ontstaat er bos met volop variatie. Een bos met een hoge biodiversiteit met ruimte voor veel verschillende insecten, vogels en zoogdieren, een bos dat beter neerslag kan vasthouden en ook nog eens prettig is om in te recreëren. In de Laurabossen halen we daarom her en der naaldbomen weg. Op deze manier ontstaat er groeiruimte voor de overige bomen en voor verjonging van het bos. Daarnaast maken Amerikaanse eiken plaats voor loofbomen als beuk, linde en zoete kers.

Werk in uitvoering

Van half september tot midden oktober kan je in de Laurabossen de aannemer aan het werk treffen.  Het werk is zo georganiseerd dat er zo min mogelijk overlast is voor de recreanten op de fiets- en wandelpaden. Wil je meer weten over de boswerkzaamheden in de Laurabossen, klik dan hier voor de folder. Of stel je vraag via [email protected]

Aanplant nieuw bos

In het Kempen~Broek werkt Natuurmonumenten samen met partners aan een robuust, toekomstbestendig en afwisselend landschap.  Dat doen we niet alleen door bestaand bos om te vormen, maar ook door nieuw, gemengd natuurbos aan te planten. Zo ontstaat er een robuust en vitaal bosgebied rond Weert, vol met inheemse soorten. Lees hier meer over actuele bosprojecten in Weert.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll
logo