Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel grensmoeras Wijffelterbroek-Kettingdijk van start

26 oktober 2022 | Yvonne van Moll

Aan de Bocholterweg in Weert, vlakbij de Belgische grens, werkt Natuurmonumenten samen met ARK Natuurontwikkeling aan het herstel van het natuur- en moerasgebied. Met het (gedeeltelijk) herstellen van de waterhuishouding ontstaat er weer een moerassige laagte met waardevolle natuur die tevens functioneert als een klimaatbuffer. Tot het einde van het jaar wordt er gewerkt aan beide zijden van de Bocholterweg.

Moeraskartelblad

Grensmoeras

Wijffelterbroek en Kettingdijk waren ooit kletsnatte gebieden die samen met Smeetshof een groot grensmoeras vormden. In de 19de en 20ste eeuw is hier grootschalig ontgonnen en zijn diepe waterlopen aangelegd om water uit het gebied af te voeren. Zo werd het gebied geschikt voor landbouw. Door eerder aangelegde waterlopen te dempen of om te leiden herstellen we hier het moeraskarakter. Op deze manier worden de natte gebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk weer verbonden met Smeetshof tot een grensoverschrijdend doorstroommoeras. Een grote natte laagte zonder beken, sloten of andere watergangen. De projecten maken onderdeel uit van het waterbeleid van de Provincie Limburg , waarbij verschillende organisaties samenwerken aan het bestrijden van verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg. Met als doel; kwetsbare gebieden met bijzonder natuurwaarden – die sterk afhankelijk zijn van water- behouden en herstellen. De werkzaamheden worden gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Waterlopen dempen en omleggen

Aan de noordzijde van de Bocholterweg bestaan de maatregelen uit het dempen van de Vetpeel en de 1ste Zijtak Vetpeel. De diepe watergangen voeren veel (grond)water af uit het gebied. Daarnaast wordt de toplaag van het voormalig landbouwperceel bij het hertenkamp afgegraven. De zogeheten “bouwvoor” bevat veel voedingsstoffen zoals fosfaat, dat een nadelige invloed heeft op de natuurwaarden van het gebied. In het perceel worden enkele natuurlijke laagtes gemaakt zodat er meer dynamiek en variatie ontstaat.

Aan de zuidzijde van de weg, in het Wijffelterbroek, komt vanuit België afvoerkanaal de Lossing het gebied in. Het water van de Raam, zoals de waterloop aan Nederlandse zijde heet, brengt veel meststoffen en andere vervuiling met zich mee. Er komt een nieuwe waterloop die om het Wijffelterbroek heen loopt om te voorkomen dat de vervuiling in het natuurgebied terecht komt. De nieuwe watergang krijgt zijn loop deels langs de Bocholterweg, daar wordt de bosrand weggehaald. Zodra het water van de Raam door de nieuwe loop stroomt kan de oude waterloop gedempt worden. Ook de ondiepe sloten en greppels in het Wijffelterbroek worden gedempt. In de natte en moerassige laagte kan neerslag en kwel (grondwater dat onder druk naar boven komt) vastgehouden worden. Zo kan water gebufferd worden en ontwikkelt zich waardevolle natuur met bijzondere soorten als dotterbloem, moeraskartelblad en boomkikker.

Werk in uitvoering

Half oktober is aannemer Leenaerts gestart met het afgraven van het perceel naast het hertenkamp en het dempen van de Vetpeel en 1ste Zijtak Vetpeel. Vanaf 24 oktober is aannemer FPA Ploegmakers begonnen met het vrijmaken van de bosrand zodat er een nieuwe waterloop gegraven kan worden. De planning en voorgang zijn afhankelijk van het weer. Tijdens de werkzaamheden kan er hinder ontstaan door de grondtransporten over de Bocholterweg en Vetpeelweg.

Het fietspad van de Laurabossen tot de Vetpeelweg zal enkele dagen niet toegankelijk zijn. Het laarzenpad dat door het Wijffelterbroek loopt is tijdens de werkzaamheden afgesloten, wandelaars kunnen via de Bocholterweg en Pruiskensweg lopen.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina

 

 

Logos Ark PL EU
Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll