Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstel Laagbroek in de Krang van start

04 augustus 2022 | Kay Jans

Natuurmonumenten zet deze zomer een eerste stap om verdroging van natuurgebied Laagbroek in de Krang tegen te gaan en water langer vast te houden. De werkzaamheden starten op maandag 22 augustus en duren naar verwachting tot eind september.

Laagbroek

Het van oorsprong natte natuurgebied Laagbroek in de Krang bij Swartbroek (Weert) heeft last van verdroging. Het bos verruigd door braam en brandnetel. Karakteristieke plantensoorten komen steeds meer in de verdrukking en verdwijnen langzaam maar zeker. Daarom gaat Natuurmonumenten maatregelen uitvoeren om water in het gebied langer vast te houden en de waterrijke natuur te herstellen.

Het project is onderdeel van het klimaat- en natte natuurparelbeleid van de Provincie Limburg, waarbij verschillende partijen samenwerken om de bijzondere ecologische waarde van natte natuurgebieden te beschermen en te herstellen.

Werk in uitvoering

Dit jaar wordt een eerste stap gezet, door de natuurlijke water- en voedingstoffenbalans in het gebied te herstellen. De werkzaamheden bestaan vooral uit het dempen en aanpassen van bestaande greppels en rabatten. Bij diverse wegkruisingen komen duikers en een bestaande stuw verdwijnt. Ook leggen we een nieuwe greppel aan om een agrarische perceel te ontsluiten.

Vanaf maandag 22 augustus gaat Hoveniersbedrijf Marc Bouchez in opdracht van Natuurmonumenten 6 weken aan het werk in Laagbroek, gelegen tussen de Hulsweg en Laagbroekstraat. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.30 uur. Als dat nodig is, wordt er langer doorgewerkt.

Wat merkt de omgeving?

De maatregelen hebben geen effect op (het grondwaterpeil bij) percelen van aanliggende grondeigenaren. Tijdens de uitvoering kan er overlast ontstaan door machines en werkverkeer, bijvoorbeeld in de vorm van geluid en stof. Voor het opvullen van ontwateringssloten wordt grond van buitenaf aangevoerd. De transportroute gaat via de Roermondseweg – Molenbrugweg – Coolenstraat – Hennenstraatje en Venboordstraat naar de Laagbroekstraat en andersom. Hier zal zeer regelmatig een vrachtwagen voorbij rijden. Houd rekening met circa 25 vrachtauto’s – dus 50 vrachtbewegingen – per dag gedurende 2 weken.

Als het nodig is voor de veiligheid, wordt op sommige momenten de Laagbroekstraat overdag afgesloten voor wandelaars en fietsers. De omleiding wordt met borden aangeven. Verharde openbare wegen blijven altijd bereikbaar.

Wat levert het op?

De maatregelen zorgen ervoor dat water in het Laagbroek langer wordt vastgehouden en voedingsstoffen beter afgevoerd worden. Allerlei plant- en diersoorten die hier van oudsher thuishoren, gedijen goed in een voedselarm gebied en krijgen zo meer kansen. Denk aan typische moerasplanten als pinksterbloem, stijve-, ijle- en elzenzegge en holpijp, maar ook bijzondere vogels als de blauwborst en bosrietzanger. Door het voormalige doorstroommoeras geleidelijk aan te herstellen, kan het gebied in de toekomst ook beter functioneren als natuurlijke klimaatbuffer.

Meer informatie

Uitgebreide informatie is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/laagbroek.

Kay
Kay Jans