Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten werkt aan herstel waterhuishouding Laurabossen

31 januari 2019 | Yvonne van Moll

Binnenkort wordt een waterafvoersloot in de Laurabossen in opdracht van Natuurmonumenten minder diept gemaakt. Hierdoor blijft er meer water in de Laurabossen wat gunstig is voor bijvoorbeeld het zeldzame hoogveenbos van de Kruispeel. Het verhogen van de waterstand in de Laurabossen is onderdeel van het klimaatbufferprogramma van het Kempen~Broek. Op 31 januari start de aannemer met de werkzaamheden en deze zullen na enkele dagen klaar zijn.

Laurabossen

Grondtransport

Voor het werk wordt gebruik gemaakt van grond die vrijgekomen is bij het inrichten van een poel bij de Lozerweg. Daarom rijden er enkele dagen vrachtwagens van de poel naar de Laurabossen. Deze zullen ook het fietspad kruisen. Op het traject worden rijplaten geplaatst om de (fiets)paden te beschermen. Graag uw begrip voor de mogelijke overlast.

Natuurlijke klimaatbuffer

Een natuurlijke klimaatbuffer in Kempen~Broek kan water opvangen en vasthouden. Door herstel van oude beeklopen, het verhogen van de grondwaterstand en het verbinden van(natte) natuurgebieden gaat het Kempen~Broek werken als een klimaatbuffer. Gunstig voor de natuur, de landbouw en voor de bewoners die droge voeten houden. Meer weten over de klimaatbuffer Kempen~Broek bekijk hier de animatie.

Mogelijk gemaakt door

Omdat deze werkzaamheden bijdragen aan de natuurkwaliteit worden ze uitgevoerd met de steun van de Provincie Limburg. Vasthouden van water in de Laurabossen draagt bij aan de natuurkwaliteit van onder andere natte heideterreinen met dopheide en mossen. Een goede natuurkwaliteit compenseert bovendien de vervuilende uitstoot van industrie en landbouw.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll