Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hazen en konijnen op Rode Lijst

06 januari 2021 | Simone Damhof

Afgelopen november is de herziene Rode Lijst Zoogdieren gepubliceerd. Rode lijsten zijn lijsten waarop de in hun voortbestaan bedreigde dieren en planten staan. Sinds 1950 stellen ze elke tien jaar de lijst opnieuw vast en beoordelen ze de soorten op zeldzaamheid en toekomstige verwachtingen. Hazen en konijnen worden nu in hun voortbestaan bedreigd. Tijd om het tij te keren.

konijn

Niet goed

Zorgelijk dat op de nieuwe lijst nu haas en konijn staan vermeld, twee van de vroeger meest algemeen voorkomende soorten. Beide soorten zijn sinds 1950 met 60-70% afgenomen in aantal. Niet alleen de ooit algemene haas en konijn, maar ook wezel, veldspitsmuis en de vleermuizensoort laatvlieger zijn op de lijst beland. Dit zijn allemaal soorten die gebonden zijn aan het boerenland. Elf van de zestien soorten van de Rode Lijst horen bij het agrarisch gebied. Helaas sluit dit beeld aan bij de negatieve trends die we bij insecten ook zien. Onze buitengebieden worden steeds intensiever gebruikt waardoor er minder ruimte overblijft voor dieren en planten.

Ook egel en eekhoorn scoren slecht

Recenter onderzoek wijst uit dat het ook met egel en eekhoorn niet goed gaat. De egels halveerden in aantal en de eekhoorn-aantallen namen met meer dan een derde af.

Basiskwaliteit houden

Belangrijk is dat we in ieder geval een goede basis voor de natuur houden. Natuur waar je nog eens oog in oog komt te staan met een konijn of haas. Of waar een veldspitsmuisje het bospad kruist. We gunnen het alle kinderen om nu en in de toekomst de natuur te ontdekken en om nog eens oog in oog te komen te staan met een haas of ree.

egel

Zorg ervoor dat egels je tuin in en uit kunnen, laat bladeren liggen en zorg voor een rommelhoekje.

Gemakkelijk helpen

Voor egels en muizen kan je in je eigen tuin al goed werk doen. Haal tegels eruit en zet er plantjes in, gebruik geen gif, maak rommelhoekjes met takken en blad. Zorg voor ruimte onder de schutting zodat ze vrij je tuin in en uit kunnen. Als een soort 'egelsnelweg'. Als je dit samen met je buren doet, kan je ’s avonds samen genieten van scharrelende egels in je tuin.

Goed nieuws

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden: de grotere zoogdieren als otter, bever en boommarter staan niet meer op de Rode Lijst. Dat geldt ook voor bruinvis, gewone zeehond en grijze zeehond. Met deze soorten gaat het goed, ze hebben gezonde populaties en worden niet meer bedreigd. De otter is een succesvoorbeeld: bij de vorige Rode Lijst stond hij nog genoteerd als “verdwenen uit Nederland”. Dat laat zien dat we het wel kunnen, laten we met konijn en haas ook die kant op gaan.

Simone Damhof
Simone Damhof