Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oldenzaalse stuwwal verbindt mens en natuur

25 juni 2019 | Simone Damhof

De natuurvisie voor de Oldenzaalse stuwwal is klaar! Hierin schetsen we een toekomstbeeld voor dit bijzondere gebied. Wat zou het mooi zijn als de bronnen weer schoon water leveren aan de beekjes zodat de slanke sleutelbloem de oevers weer geel laat kleuren in het voorjaar. De Twentenaar kan samen met Natuurmonumenten trots zijn op datgene wat bewaard is gebleven. De vele sagen en legenden over dit gebied doen je gedachten afdwalen naar andere tijden, maar laten ons ook nadenken over de toekomst.

natuurvisie oldenzaalse stuwwal

Panorama's

Natuurmonumenten beheert zestien gebieden op en rond de Oldenzaalse stuwwal. Landschappelijk gezien één van de mooiste en meest gevarieerde gebieden van Oost-Nederland. Je vindt er hooilandjes met bloemen, lanen, bossen en bronnen die voortkabbelen als beekjes. We hebben zelfs een  arboretum en de bergen zijn van een hoogte dat je je kuiten echt wel voelt na een beklimming. Maar dan zie je ook een van de prachtigste panorama's ooit. In de visie zetten we stippen aan de horizon. Bekijk hier de film van onze visie.

Door en voor mensen

Bij het maken van deze visie betrokken we bewoners en bezoekers. Ook vrijwilligers, boeren en andere belangstellenden konden hun mening kwijt over het gebied. We organiseerden vier visie-wandelingen. In totaal 200 deelnemers gaven hun mening over het landschap, de flora en fauna. Deze mening namen we mee in het schrijven van de visie. Daarnaast interviewden we mensen die op hun eigen wijze verbonden waren met het gebied. Bewoners en bezoekers kennen een hoge waardering toe aan de Oldenzaalse stuwwal, de beleving en de toegankelijkheid. Natuurmonumenten stelt zich ten doel om die toegankelijkheid te houden en de betrokkenheid van bewoners en bezoekers te versterken.

Waar willen we naar toe

Niet voor niets is het gebied door de overheid aangewezen als Natura 2000 gebied. Er zijn veel bijzondere bossen, zoals de beekbegeleidende bossen. In het voorjaar tref je daar de slanke sleutelbloem aan en kleurt de bodem wit van de bosanemoon. Bronnen en beken zorgen voor een bodem die samengesteld is uit leem, klei, zand en grind. Daar voelen veel dier- en plantensoorten zich thuis.

We blijven in de toekomst werken aan het versterken van de natuurwaarden.  Waardevolle, kwetsbare bossen willen we uitbreiden. Geïsoleerde heidevelden gaan we met elkaar verbinden zodat de leefomgeving voor bijvoorbeeld de kamsalamander groter wordt. Het kleinschalige cultuurlandschap behouden we en gaan we waar mogelijk versterken. We koesteren de eeuwenoude boerenerven en zijn zuinig op de landschapselementen die horen bij de landgoederen.

Arboretum Poort Bulten omarmden we als zou het een bijzonder landgoed zijn. Dit park is niet alleen waardevol door de unieke bomencollectie maar kent ook hoge natuurwaarden. De hoeveelheid wilde bloemen in lente en zomer is immens en daar profiteren ook insecten weer van.

Informatie

Wil je de hele natuurvisie doorlezen? Dan kun je een pdf opvragen via [email protected]

 

Simone Damhof
Simone Damhof