Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bloemrijkere graslanden in de Achterhoek

26 juni 2019 | Jantine Wesselink

Op verschillende plekken in de Achterhoek voert Natuurmonumenten proeven uit om natuurgraslanden bloemrijker te maken. Het gaat om percelen die vaak al lang in een verschralingsbeheer zijn, maar desondanks nog zeer soortenarm zijn. Bloemrijke graslanden zijn van levensbelang voor dagvlinders, bijen en andere kleine dieren die van nectar en stuifmeel leven.

Bloemrijk grasland

Zwarte braak

De bodem van de verschillende proefpercelen word in een jaar tijd drie maal 'zwart' gelegd: in mei, juli en eind augustus. In deze periode wordt de bodem bewerkt met een schijveneg of frees. Door de grond op deze manier braak te leggen wordt de dichte grasmat doorbroken. Na de laatste bewerking zal op de percelen zadenrijk maaisel worden opgebracht dat geoogst is op bloemrijke graslanden uit de omgeving, van een vergelijkbare grondsoort. 

Pilot

Deze zogenaamde ‘Pilot kwaliteitsimpuls Gelderse kruiden- en faunarijke graslanden’ is een initiatief van en wordt gefinancierd door Provincie Gelderland. Ook Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen  en de Bosgroep Midden Nederland nemen deel aan de pilot.

oranjetipje op pinksterbloem
2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink