Ga direct naar inhoud
Nieuws

Impuls voor biodiversiteit in drie Achterhoekse natuurgebieden

11 mei 2024 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten wil dit najaar in drie van haar gebieden in de Achterhoek aan de slag met projecten om een impuls te geven aan de biodiversiteit. Het gaat om de gebieden Hackfort in Vorden, Hekenbroek in Drempt en Dorth in de Kring van Dorth. Alle natuurontwikkelingsprojecten vallen onder het Gelders Natuur Netwerk en worden daarmee door provincie Gelderland financieel ondersteund.

koekoeksbloem

Hackfort

Het landgoed Hackfort is natuurlijk vooral bekend vanwege haar kasteel, moestuin en landgoedbos. Landbouw heeft hier ook een belangrijke plek. Natuurmonumenten werkt er samen met diverse pachters. In het gebiedsonderdeel Makkinkbroek gaan we samen met de betreffende pachter een boost geven aan het aan de biodiversiteit. 

Het Makkinkbroek is van oorsprong een gevarieerd gebied. Kwelgevoede hooilanden werden afgewisseld door kruidenrijke weilanden, bosjes en kleine graanakkers. Dit deels verdwenen landschap gaan we herstellen. Van een kleine 3 hectare aan grasland zal de rijke bovenlaag worden afgegraven. Op deze plek kan zich vochtig hooiland ontwikkelen met kenmerkende soorten als de grote ratelaar, echte koekoeksbloem en orchideeën.

In het najaar zal er een klein bosperceel worden aangeplant samen met een knotbomenrij. De hogere delen van het landschap worden in de toekomst extensief beweid met koeien terwijl de lage en nattere delen worden gehooid.

Akkertjes

graanakker met klaproos en kamille

Hekenbroek

Het Hekenbroek is een bijzonder afwisselend en waardevol bosgebied met een schil van extensief gebruikte akkers en graslanden. In samenwerking met onze lokale pachters gaan we hier een impuls geven aan de biodiversiteit en het historische landschap. 

Op een tweetal plaatsen worden kruiden- en faunarijke graanakkers gerealiseerd. Op historische plekken waar deze in het verleden ook hebben gelegen. Vogelsoorten als geelgors en plantensoorten als klaproos en korenbloem profiteren hier van. Langs de Rode Beek ontstaat meer ruimte voor kruidenrijke hooilanden. Voor een goede uitgangspositie wordt de (met fosfaat) verrijkte bovenlaag van een aantal percelen afgegraven. 

Naast een nieuwe hoogstamboomgaard aan Tellingstraat zal er komende winterperiode een nieuw bosperceel van 1.7 hectare worden aangeplant aan de zuidrand van het Hekenbroek. Op een historische boslocatie (tot 1940 stond hier bos) verrijst een haagbeuken- essenbos. We verwachten hier – net als op de rest van het Hekenbroek – een bijzondere ondergroei met bosanemonen en boshyacinten. 

Dorth

Dorth is een afwisselend landgoed met lanen, een landhuis, vijvers, akkers en hooilanden. Hier gaan we op een klein perceel grasland in de noordoosthoek van het landgoed de fosfaatrijke bovenlaag afgraven. Zo ontstaat een geschikte uitgangspositie voor een kruidenrijk hooiland. De verwachting is dat orchideeën, grote ratelaars en echte koekoeksbloemen terugkeren.

Planning

Momenteel liggen de vergunningsaanvragen ter inzage bij de betreffende gemeentes. We verwachten dat de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar uitgevoerd gaan worden. Elk project heeft zijn eigen planning en aannemer. 

Hekenbroek

Hekenbroek

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink