Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start natuurherstelmaatregelen in het Leggelderveld

24 juni 2020 | Lian Flikkema

Binnenkort start Natuurmonumenten met natuurherstelmaatregelen in het Leggelderveld. Ze zijn een vervolg op de werkzaamheden die binnen het LIFE Going up a level-project van afgelopen jaren zijn genomen. Alles is erop gericht om de rijkdom van het open (natte) heidelandschap te behouden en te versterken. En om de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren te vergroten. Dat betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen. En kan de bezoeker optimaal genieten van een bijzonder stukje Leggelderveld.

Beenbreek

Waarom zijn we hier aan het werk?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht. Belangrijke oorzaak is het teveel aan stikstof uit verkeer, industrie en landbouw. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen, bramen, jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten. En dat heeft weer een negatief effect op bijzondere dieren. 

Wat doen we?

Ieder natuurgebied vraagt om een eigen aanpak. In het Leggelderveld gaat het om een pakket aan maatregelen. Zie de kaart en legenda.

  • Om verdroging van de vennen tegen te gaan, kappen we bomen en verwijderen we opslag van jonge boompjes langs de venranden (= vrijzetten venranden).
  • Om het areaal aan heide te vergroten, laten we selectief bomen staan(= selectieve kap)en verwijderen we jonge boompjes (=opslag verwijderen) aan de zuid- en noordoostkant van de heide.
  • Daarna zullen we de stobben verwijderen (= mericrushen) en 10-20 cm grond afgraven (=plaggen). Alles is erop gericht om condities te scheppen waardoor jonge heideplanten weer kunnen ontkiemen.
  • Bovendien zullen we hoger gelegen en drooggevallen veenputten en greppels dempen (=  dempen veenputten en greppels), zodat het heidegebied natter wordt en bijzondere planten als beenbreek behouden zullen blijven.
  • En op twee plekken in het Leggelderveld zetten we op meerdere momenten schapen in om de vegetatie kort te houden(= drukbegrazing).

Bij al deze maatregelen werkt Natuurmonumenten nauw samen met de Provincie Drenthe.

Werkkaart Leggelderveld

Wat betekent het voor aanwonenden en bezoekers?

Met een ecologische check vooraf, de terreinomstandigheden van het moment en met zorg voor de omgeving, maakt Natuurmonumenten voortdurend een afweging wanneer de maatregelen uitgevoerd moeten worden. Het kan zijn dat wandelaars, fietsers en aanwonenden machines horen en zien. Maar dat is tijdelijk.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de natuurherstelmaatregelen kun je altijd bellen met Randy Leeper, projectleider, tel: 06-22 16 12 65.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe