Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden LIFE Leggelderveld afgerond

15 mei 2020 | Lian Flikkema

Beenbreek, klokjesgentiaan, heivlinder.... voor al die bijzondere planten en dieren is Natuurmonumenten hard aan het werk geweest in het Leggelderveld. De werkzaamheden waren onderdeel van een groot herstelproject LIFE Going up a level in het Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Nu zijn de grote machines verdwenen, het gebied is natter geworden en de natuur kan het weer overnemen.

Beenbreek

Er is veel gebeurd

Natuurmonumenten heeft oude heide met de humuslaag weggehaald, opslag van prunus en berk  verwijderd en greppels dichtgegooid. Nu kan de jonge heide weer ontkiemen en behouden planten en dieren van de natte heide hun leefgebied.

En het resultaat?

Er is weer een grotendeels open landschap van heide en veen. En wat een rijkdom. Zomaar een middag in april: bont zandoogje, boompieper, zwarte specht, steenhommel, raaf, boomhommel, boomblauwtje, stekelbrem, roodborsttapuit, liggende vleugeltjesbloem, kraanvogel, adder en rosse metselbij! Ook een van de doelsoorten van het herstelproject kwam voorbij vliegen: de kleine vuurvlinder. Hoe blij kun je als natuurbeheerder zijn.

KLeine vuurvlinder

LIFE Going up a level

Het herstelproject in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld is tot stand gekomen met financiele bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

gecombineerde logo's LIFE Going up a level
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe