Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werkzaamheden LIFE van start

26 juli 2018 | Lian Flikkema

Beenbreek, klokjesgentiaan, heivlinder…voor al die bijzondere planten en dieren is Natuurmonumenten nu hard aan het werk in het Leggelderveld. Grote machines zijn bezig met plaggen, greppels dichtgooien en bomen verwijderen. Maar het is altijd maatwerk en met de grootste zorg omgeven

Kraan aan het werk in het Leggelderveld

Wat gebeurt er en waarom?

Het Leggelderveld is een pareltje. De afwisseling van bos, droge en natte heide, zandafgravingen en veenputten zorgen voor een bijzondere planten- en dierenwereld. Maar dan moet die variatie wel blijven. Door oude heide met de humuslaag weg te halen, door de rijke bouwvoor en opslag van prunus en berk te verwijderen, kan jonge hei weer ontkiemen. Door het dichtgooien van greppels worden delen van het Leggelderveld vochtiger en blijven planten (en dieren) van natte heide hun leefgebied behouden.

heivlinder op struikheide

heivlinder op struikheide

Maatwerk en zorg 

Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt altijd een ecologische check plaats: is er een zomerkwartier van de adder, dan kan de aannemer daar in de zomer niet werken. Zijn er cultuurhistorische elementen, dan wordt er niet met machines maar handmatig gewerkt. Ook het afvoeren van de vrijgekomen grond gebeurt zorgvuldig: niet rijden door kwetsbare plekken, zo min mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden.

‘Volgend jaar zien we hier al weer jonge heideplantjes’, aldus een glunderende ecoloog Ronald Popken

Overleg

Regelmatig overleg tussen alle partijen

LIFE going up a level

De werkzaamheden in het Leggelderveld zijn onderdeel van een groot herstelproject in het Nationaal Park Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Het is tot stand gekomen met financiële bijdrage van LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.

 

gecombineerde logo's LIFE Going up a level
boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe