Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bloemrijke graslanden door samenwerking met de boer

06 juli 2022

Onder de naam ‘Van pachter naar partner’ werkte Natuurmonumenten afgelopen vijf jaar aan de relatie met boeren die stukjes natuurgebied pachten. Het resultaat: een hechtere samenwerking en graslanden met meer bloemen en insecten. Inspirerende lessen voor de vele gebiedsprocessen die de komende jaren in heel Nederland uitgerold gaan worden.

Boer Oostrum Vechtplassen

Samenwerking en boeren in de Vechtplassen is er altijd geweest. De graslanden van Natuurmonumenten moeten sowieso gemaaid of begraasd worden. Daarom verpacht Natuurmonumenten ze aan boeren, die het gras en hooi goed kunnen gebruiken als ruwvoer voor hun koeien. Een win-win-situatie.

Beheer kon beter

Maar toch kon het beter, vond Natuurmonumenten enkele jaren geleden. Op veel van de graslanden overheersten een of twee grassoorten die voor een boer niet interessant zijn om te gebruiken en voor de natuur ook weinig waarde hebben. Bovendien wisten boeren vaak niet zo goed wat de natuurbeheerders wilden bereiken met het beheer van de graslanden en boswachters op hun beurt hadden weinig kaas gegeten van het boerenbedrijf.

Samen op cursus

Besloten werd om onder leiding van de stichting Wij.land nader tot elkaar te komen en van de pachters echte partners te maken. Zo gingen boeren en boswachters samen op excursie en samen op cursus. Boeren leerden meer over welke verschillende graslandtypes er zijn en boswachters maakten kennis met de complexiteit van een boerenbedrijf. Ze begonnen elkaar beter te begrijpen en konden makkelijker praktische afspraken maken en samen nieuwe dingen uitproberen. 

Blije boeren

Nu het project is afgerond, is de relatie sterk verbeterd. Wilco van der Vaart, melkveehouder in Tienhoven, is erg blij met de nieuwe relatie. Natuurmonumenten hielp hem om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. “Natuurmonumenten probeert duidelijk mee te denken en is ruimte voor compromis”, zegt Wilco. “Zo hebben ze land voor ons aangekocht in ruil voor extra slootkantenbeheer op onze eigen percelen.” Wouter van Oostrum, vleesveehouder uit Maartensdijk, pacht ook grasland in Tienhoven, dat deels moest worden afgegraven voor meer natuurwaarde. “Gelukkig zijn we samen tot een goed beheerplan gekomen en zie ik nu ook hoe mooi het is geworden”, zegt hij daar nu over.

Zelf wandelen door bloemrijke graslanden

Het resultaat is een betere omgeving voor zeldzame planten, bijen en vlinders. Wil je zelf de resultaten van de samenwerking zien en beleven? Wandel dan de route Vredevoetpad, een route door een oer-Hollands landschap bij Tienhoven. De route loopt langs plassen en natuurvriendelijke oevers en door bloemrijke graslanden, onder andere tot stand gekomen door de inzet van boeren Wouter en Wilco.

--------

Meer informatie over dit project:

Boer en boswachter werken samen aan meer biodiversiteit in de Vechtplassen

 

Bloemrijk grasland