Ga direct naar inhoud
Mantingerbos- en weiden

Nieuws uit Mantingerbos- en weiden

 • 22 maart 2023 | Sanne van Gemerden

  Toename overwinterende vleermuizen Mantingerveld

  Vleermuizenteller Jan Mager trof in januari 128 dwergvleermuizen aan in de vleermuizenbunker op het voormalige Munitiemagazijn complex bij het Mantingerveld. ‘Dit is één van de weinige plekken in Nederland waar dwergvleermuizen ’s winters worden gevonden’ zegt Jan: ‘Ze zitten ook wel eens in de spouw van je huis, omdat ze van droge plekken houden.’

 • 11 februari 2023 | Sanne van Gemerden

  Planaanpassingen na overleg met dorpsvertegenwoordiging, natuurbegraven Mantingerveld

  Na gesprekken die Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland in december en januari voerden met Plaatselijk Belang 'De Vooruitgang' Nieuw Balinge zijn de plannen voor natuurontwikkeling in combinatie met natuurbegraven op een aantal punten aangepast:

 • 22 december 2022 | Sanne van Gemerden

  Boekweit keert terug op Mantingerveld

  Tot diep in de 19e eeuw was boekweit één van de belangrijkste gewassen van Nederland. Vooral aan de oostkant van het land stonden de akkers er vol mee. De opkomst van de aardappel verdreef de boekweitcultuur, maar het gewas is bezig aan een revival. Daarnaast is boekweit heel goed voor de biodiversiteit. 25 Agrariërs in Drenthe en Groningen werken samen met Peter Brul van adviesbureau Agro Eco Advisors aan die terugkeer. De resultaten zijn meer dan hoopgevend.

 • 28 november 2022 | Sanne van Gemerden

  Werkzaamheden bij de Voorste en Achterste Knijpe

  Waar afgelopen jaren berken opschoten uit de natte heide bij de Voorste en de Achterste Knijpe, vlakbij de Voscheheugte, is in november hard gewerkt door Natuurmonumenten. De berkenopslag verdwijnt en maakt plaats voor een open landschap waar vochtige heide en het ven weer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

 • 28 juni 2022 | Sanne van Gemerden

  Akkers met korensla biologisch beheerd in Mantingerveld

  Samenwerking tussen Natuurmonumenten en de Bio Kring in het Mantingerveld zorgt voor het behoud van akkerkruiden en levert biologisch graan en veevoer voor boeren in de buurt.

 • 25 mei 2022 | Sanne van Gemerden

  Botanisch maaibeheer in Mantingerbos en -weiden

  Natuurmonumenten maait vaker en preciezer met inzet van rupsbanden de vochtige hooilanden van Mantingerbos en -weiden. Dit bevordert het aantal bloemen en verhoogt de botanische waarde in het gebied. Het werken met trekker en opraapwagen op rupsbanden levert minder schade op aan de bodem.

 • 18 februari 2022 | Sanne van Gemerden

  Mantingerbos: uniek loopkeveronderzoek in een Drents oerbos

  Wat kunnen loopkevers vertellen over het Mantingerbos? Op vrijdag 18 februari presenteert het Willem Beijerinck Biologisch Station de resultaten en een vergelijking met afgelopen zestig jaar loopkeveronderzoek. De conclusie is dat de soortenrijkdom niet is afgenomen, wel dat de samenstelling behoorlijk is veranderd. Een aantal soorten is verdwenen, terwijl er nieuwe soorten zijn bijgekomen.

 • 19 januari 2022 | Sanne van Gemerden

  Natuurontwikkeling Mantingerveld: kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven

  Met steun van leden zette Natuurmonumenten dertig jaar geleden al de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge te herstellen tot natuur. Er is veel gebeurd en nu zien we kansen een nieuwe stap te maken in het gebied tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex.

 • 21 september 2021 | Tineke Bouwmeester

  Herstel heide voor robuuste natuur Mantingerveld

  In vier gebieden in Zuid Drenthe herstelt Natuurmonumenten de komende jaren delen van de heide. Het gaat om werkzaamheden op het Dwingelderveld, Holtingerveld, Mantingerveld en Leggelderveld. Van 2018 tot 2020 vonden hier al maatregelen plaats. De komende werkzaamheden vallen onder het meerjarig project ’Natura2000 herstelmaatregelen’.

 • 16 september 2021 | Sanne van Gemerden

  Wat vind jij van het Mantingerveld?

  Doe mee met de enquête van Mantingerveld.