Ga direct naar inhoud
Nieuws

Jouw hulp voor een rustige kraamkamer in het Korenburgerveen

16 februari 2023 | Jantine Wesselink

Volgens de boekjes begint het broedseizoen op 15 maart. Maar de natuur laat zich de wet niet voorschrijven. Sommige soorten hebben al veel eerder de lente in hun bol. Neem de kraanvogel. Die is er al vroeg bij. Vorig jaar zijn er in totaal zeven jongen geboren bij vier broedpaartjes in het Korenburgerveen. Boswachters van Natuurmonumenten en natuurliefhebbers hopen dit jaar natuurlijk ook op kuikens in het Korenburgerveen. Daarvoor vragen wij de hulp van de bezoekers. Zorg voor een rustige kraamtijd van dieren in de natuur.

kraanvogelpaar met jongen Korenburgerveen 2022

foto (c) Dick Kuiperij

Rustige kraamtijd

Om de dieren bij het broeden niet te storen, is het kerngebied van het Korenburgerveen niet toegankelijk voor publiek. Ook vragen we het publiek in het broedseizoen - van 15 maart tot 15 juli - de noodzakelijke rust in de natuur te waarborgen. Dat betekent: blijf op de paden, honden mogen niet mee en laat geen afval achter. Bezoekers vinden deze oproep op posters bij de toegangen van de gebieden. Ook zullen onze BOA-collega’s extra toezicht houden.

Zelf kraanvogels zien

De kraanvogel is in ons land één van de grootste vogels. Een vogel met een stijlvolle paringsdans en een typische trompetachtige roep. Vanaf verschillende wandelroutes en wegen rondom de venen zijn de karakteristieke vogels zelfs wel eens te spotten. De zeldzame vogel voelt zich gelukkig meer en meer thuis in de Nederlandse natuur. Alvast een voorproefje nemen op de kraanvogel? Meer informatie over de kraanvogel lees je hier. Tip: een mooie route rondom het Korenburgerveen, met kans om de vogels te spotten, is wandelroute het Schaddenpad (12 km). Een kortere optie is de Wandelroute Korenburgerveen (4,5 km). Beide routes starten vanaf de parkeerplaats aan de Arrasveldweg.

Korenburgerveen

Natura 2000 gebied

Het Korenburgerveen is het grootste moerasgebied van oost-Nederland. Het bevat levend hoogveen, elzenrijke moerasbossen, natte heideveldjes en orchideeënrijke blauwgraslanden. Hier leven zeldzame plant- en diersoorten die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van veel en voedselarm water. Vanwege deze bijzondere natuurwaarden is het Korenburgerveen aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit zijn gebieden die vallen onder een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met extra beschermde status om de biodiversiteit te behouden.

Werken aan geschikt leefgebied

Door een teveel aan stikstof en vier droge zomers hebben veel soorten in het Korenburgenveen het heel moeilijk. Daarom zijn maatregelen nodig om deze unieke natuur te behouden en te versterken. Voor bijvoorbeeld de kraanvogel. In het Korenburgerveen gaat het met name om de waterhuishouding op orde te brengen, zodat het hoogveen altijd voorzien is van voldoende en schoon water. 

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink