Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verbinden heideveldjes voor zeldzame heidesoorten

03 juli 2023 | Jantine Wesselink

Tussen het hoogveenlandschap Korenburgerveen en landgoed Mentink hoort ook heide thuis. Dit jaar gaat Natuurmonumenten de aanwezige heideveldjes met elkaar verbinden. In die corridors maken struiken, een aantal bomen en een klein bosje plaats voor heide. Door uitbreiding van heide en deze heideverbindingen vergroten we het leefgebied van kwetsbare en kenmerkende soorten als levendbarende hagedis, nachtzwaluw en blauwvleugelsprinkhaan. Om de heide ook in de toekomst gezond te houden, voeren we een uitgekiend heidebeheer. Met schapenbegrazing, kleinschalig plagwerk en het verwijderen van spontaan opgekomen boompjes.

André Westendorp heidecorridor

Stippen op de bomen

André Westendorp, coördinator en gebiedsboswachter voor Natuurmonumenten in Winterswijk legt uit: "Sommige bomen tussen het Korenburgerveen en landgoed Mentink hebben een rode stip. Dat betekent dat die bomen plaats gaan maken voor de heidecorridors. In februari is eerst de struiklaag en overige ondergroei verwijderd en enkele bomen. In het najaar wordt een lariks- en grove dennenbosje aan de Dollemansweg gekapt en de overige gemarkeerde bomen. Ook verwijderen we de strooisellaag, omdat de heide zich dan sneller kan ontwikkelen."

heide Mentink

Heide is leefgebied van kwetsbare en kenmerkende soorten als levendbarende hagedis, nachtzwaluw en blauwvleugelsprinkhaan

Schapenbegrazing

Voor de begrazing van de heide werkt Natuurmonumenten sinds 2022 samen met herder Hans Abbink van schaapskudde de Schapenhoeve. De schapen begrazen de heideveldjes en de voedselarme graslanden. De grazende schapen zorgen ervoor dat de heide open blijft en zaden zich verspreiden. Gras en opkomende bomen krijgen juist minder kans. Daarnaast trappen de schapen de moslaag open. In het open zand kunnen allerlei bloemen kiemen en warmen reptielen zich op. Op de plekken waar de schapen worden ingezet treft u ook een informatiebordje aan met gegevens van de Schapenhoeve.

Schapen Schapenhoeve Winterswijk

De grazende schapen zorgen ervoor dat de heide open blijft en zaden zich verspreiden

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink