Ga direct naar inhoud
Nieuws

Faunapassages Naardermeer zijn groot succes

27 november 2020 | Anne Slump

De negen nieuwe faunapassages in het Naardermeer blijken een groot succes: ze zijn veelvuldig in gebruik door allerlei diersoorten. Dwars door het Naardermeer, het oudste natuurmonument van Nederland, ligt een spoorlijn. Deze spoorlijn vormde een enorme barrière voor de dieren in het gebied. Daarom heeft Natuurmonumenten samen met ProRail en de provincie Noord-Holland negen faunapassages aangelegd.

Das

Boswachter Luc Hoogenstein: “De tunnels zijn nu een aantal maanden open en al veel dieren, zoals reeën, vossen, dassen en boommarters maken er gebruik van”. Dieren van groot tot klein kunnen door de faunapassages heen. Ringslangen en heikikkers, maar ook reeën, dassen en otters. “Alles wat in het Naardermeer rondloop of zwemt kan nu veilig naar de andere kant van het spoor”, vertelt Hoogenstein.

Ook voor mensen

“De grootste faunapassage is de Voormeerpassage. Deze is niet alleen geschikt voor dieren, maar ook voor mensen”, vervolgt Hoogenstein. De Voormeerpassage was de ontbrekende schakel in het recreatieve Rondje Naardermeer. Met de aanleg van deze grote passage is het Rondje eindelijk rond. “Je hoeft nu dus niet meer door de bebouwde kom van Naarden om het spoor over te steken, maar je kunt nu gemakkelijk onder het spoor door.”

purperreiger in faunapassage

purperreiger

Van levensbelang

Voor dieren als de otter zijn faunapassages van levensbelang. In 2019 zijn maar liefst 150 dode otters gevonden, waarvan meer dan 85% het slachtoffer van verkeer was. Otters kunnen grote afstanden afleggen, vooral jonge dieren die op zoek zijn naar een eigen leefgebied. Het aanleggen van veilige passages onder wegen en spoorlijnen is van groot belang voor het behoud van de otter in Nederland. Het Naardermeer is nu in ieder geval een stuk veiliger voor otters.

Jaar van de Otter

De otter is, ondanks de vele verkeersslachtoffers, bezig met een opmars in Nederland. Hoogenstein: “De populatie lijkt hun leefgebied vooral in westelijke richting uit te breiden, dus we verwachten dat er meer otters in Noord-Holland gaan opduiken. Daarom zijn tunnels zo belangrijk; niet alleen in het Naardermeer, maar ook op andere strategische plekken.” Calutra, de Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging roept 2021 uit tot het Jaar van de Otter. Hiermee vestigen ze de aandacht op de otter. In het Jaar van de Otter worden de successen gevierd, maar ook de aandacht gevraagd voor de knelpunten die er nog zijn.

Faunapassages Naardermeer van levensbelang voor otter

Anne Slump
Anne Slump