Ga direct naar inhoud
Nieuws

Klapekster en zeldzame Siberische boompieper te gast in Naardermeer

26 oktober 2017 | Angelique Aerts

De zeldzame Siberische boompieper is gespot in het Naardermeer. Boswachter Luc Hoogenstein is blij verrast. De vogel, die in eerste instantie sprekend lijkt op onze boompieper, vloog luid roepend, laag over het Groote Meer heen in zuidelijke richting.' Daarnaast zag hij ook de klapekster. Deze trekvogel en wintergast wordt in Nederland de laatste jaren vaker gespot, maar is als broedvogel in Nederland uitgestorven. Elk najaar duikt er een klapekster in het Naardermeer op, die hier tot het vroege voorjaar blijft hangen. Ga er dus op uit en spot 'm zelf!

Klapekster en zeldzame Siberische boompieper te gast in Naardermeer

Dwaalgast

Het is uniek dat een Siberische boompieper boven het Naardermeer verschijnt. Tot voor kort was het vogeltje een dwaalgast in Nederland. Heel af en toe werd er een exemplaar in Nederland gezien tijdens de vogeltrek. ‘Dit najaar is dat wel anders,’ vertelt Hoogenstein. ‘Op 20 verschillende locaties is de Siberische boompieper gezien en/of gehoord. Maar eigenlijk alleen maar op de Waddeneilanden en langs de kust. Binnenlandwaarnemingen zoals nu in het Naardermeer, zijn zeer zeldzaam. Dit maakt de waarneming dus extra bijzonder,’ aldus een glunderende Hoogenstein. Het is de eerst Siberische boompieper die wordt waargenomen in het Naardermeer.

De Siberische boompieper is een vogel die broedt in het uiterste oostelijke puntje van Europa, in Rusland en tegen de Oeral aan en broedt vanaf daar verder oostelijk in Rusland en China. De broedvogels uit Rusland en China overwinteren in India en Zuidoost-Azië. De Siberische boompieper die in het Naardermeer is gezien is waarschijnlijk ook verder afgezakt naar het zuiden. Waar het vogeltje precies overwintert, is niet bekend. Als je zelf een Siberische boompieper wilt zien heb je de meeste kans op de Waddeneilanden in de maand oktober. De Siberische boompieper uit het Naardermeer is niet meer gezien en is waarschijnlijk al doorgetrokken naar het zuiden.

Klapekster

Naast de Siberische boompieper werd woensdag nóg een fraaie vogelsoort gezien: de klapekster. Deze trekvogel en wintergast wordt in Nederland de laatste jaren vaker gespot, maar is als broedvogel in Nederland uitgestorven. Elk najaar duikt er een klapekster in het Naardermeer op, die hier tot het vroege voorjaar blijft hangen. Klapeksters vangen voornamelijk grote kevers, maar verschalken ook zangvogels, muizen en andere qua grootte vergelijkbare prooien.

Zelf zien?

Als je zelf een Siberische boompieper wilt zien heb je de meeste kans op de Waddeneilanden in de maand oktober. De Siberische boompieper uit het Naardermeer is niet meer gezien en is waarschijnlijk al doorgetrokken naar het zuiden. Maar de spotkans op de klapekster is wel aanwezig! Als je nu langs het Naardermeer fietst of wandelt heb je grote kans de klapekster, die overigens geen familie is van de ekster, zelf te zien, bijvoorbeeld vanaf uitkijkpunt de Muggenbult.

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts