Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe broedvogel Naardermeer: de steltkluut

29 september 2021 | Angelique Aerts

Het Naardermeer is een nieuwe broedvogel rijker: de steltkluut. Een gracieuze vogel op hoge roze poten die maar zelden in Nederland broedt. Door baggerwerkzaamheden, die in het broedseizoen stillagen, ontstond een open stuk met ondiep water, precies wat de steltkluut zoekt.

Op hoge poten (steltkluut)

Drie jongen grootgebracht

Boswachter Luc Hoogenstein: ‘De steltkluut is een echte moerasvogel. We werken constant aan het herstellen en versterken van de natuurwaarden in het gebied en het is dan heel bijzonder om te zien dat de steltkluut hier nu voor een eerste keer broedt. Ze hebben drie jongen groot kunnen brengen, dat is een prachtig resultaat.’ De ouders en jongen zijn in augustus ook gezien door wandelaars en vogelaars vanaf de Keverdijk. Steltkluten overwinteren in Zuid-Europa of noordelijk Afrika en dit paar is ondertussen op weg naar het zuiden.

Blijven werken aan herstel rijke moerasnatuur

De steltkluut broedt niet vaak in Nederland, nooit meer dan enkele tientallen paren. Of ze volgend jaar weer in het Naardermeer zitten, is niet te zeggen. Boswachter Luc: ‘De kans is aanwezig, maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken. Het is nog steeds een schaarse broedvogel in Nederland. We blijven werken aan het robuuster maken van het Naardermeer en ontstaat er nog meer geschikt broedgebied voor steltkluten, dus wie weet!’

 

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts