Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstel grondwaterpeil Berkenheuvel

25 juli 2023 | Sanne van Gemerden

Bewoners Midzomer wandelden op 4 juli langs diverse plekken met de boswachter in Berkenheuvel waar Natuurmonumenten aankomend najaar werkzaamheden uitvoert om de grondwaterstand te herstellen. Afgelopen winter werden ook al werkzaamheden uitgevoerd, die later in het seizoen worden afgerond.

mensen in het bos

Even voorstellen…

Na een voorstelrondje ontstond er een levendige discussie over de Douglas- en lariksbomen die afgelopen winter zijn verwijderd. Op Berkenheuvel ruimden deze niet inheemse bomen het veld. Bosbeheerders zien in het Drents-Friese wold liever meer inheemse bomen groeien omdat die meer doen voor de biodiversiteit van het gebied. De gezaagde bomen blijven in het bos en bieden zo een welkome voedingsbodem voor schimmels en ongewervelde dieren.

mensen in het bos

Dood hout

Sommige aanwezigen maken zich zorgen over brandveiligheid van het bos, maar uit onderzoek blijkt dat het bos juist gebaat is bij meer dood hout. Bomen die al een aantal jaren op de bodem liggen en volgezogen zijn met vocht, zorgen voor meer brandbestendigheid van het bos.

paddenstoelen

Dood hout biedt ruimte voor schimmels en ongewervelde dieren

Keileemproppen

Bij een diepe greppel was er uitleg over het herstel van de waterstand. Water stroomt altijd naar het laagste punt en deze greppel zorgt ervoor dat het bos droger wordt. Dit is niet goed is voor de ontwikkeling van het inheemse bos. Daarom wordt de greppel gedicht. Met zogenaamde ‘proppen’ keileem wordt de watergang ook echt dicht gemaakt. Het zand dat er ooit uitkwam, ligt nog steeds naast de greppel en wordt door midikraantjes terug geschept. Er blijft wel een klein laagteverschil aan het oppervlakte zichtbaar. Als herinnering aan de greppel in het landschap.

Greppel, opnieuw dichtgemaakt

Zo ziet een greppel die weer is dichtgemaakt er bijvoorbeeld uit

Meer licht en vocht in het bos

In het bos kán het zijn dat de waterstand in sommige peilvakken tijdens een natte winter hoger wordt. Maar in de bosdelen van het onderduikershol en direct achter camping en park Midzomer worden de waterpeilen niet verhoogd. De verwachting is dat door het water langer vast te houden, de inheemse bomen zich beter gaan ontwikkelen. Zeker nu ze extra licht krijgen omdat de Douglas- en lariksbomen ruimte voor hen hebben gemaakt.

beheerwerkzaamheden

Zo zou het eruit kunnen zien tijdens de werkzaamheden

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)