Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Kwaliteitstoets Nationaal Park Drents Friese Wold 2018 is klaar

02 augustus 2018 | Lian Flikkema

Welke keuzes maak je als terreineigenaar, welke maatregelen tref je, hebben die wel het beoogde effect of moet je de plannen toch bijstellen. Daarom maakt Natuurmonumenten voor elk natuurgebied iedere 18 jaar een natuurvisie. Na zes jaar komt er een toets: zijn we op de goede weg of moet we het beheer bijstellen. De kwaliteitstoets van het Drents Friese Wold 2018 geeft goede aanknopingspunten voor de komende jaren.

het Drents Friese Wold

Zoeken naar evenwicht

Sinds 2000 is het Drents Friese Wold een nationaal park met verschillende eigenaren. In 2013 is samen met diverse partners een beheer- en inrichtingplan gemaakt. Dit is een heel globale natuurvisie. In dit  plan van het nationaal park is sprake van ‘rewilding’: natuurlijke processen moeten zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. Ingrijpen is ‘not done’.

Maar het Drents Friese Wold is ook een Natura 2000 gebied: Europees beschermde natuurgebieden met beschermde planten- en diersoorten. Dat betekent dat we juist moeten ingrijpen om kwetsbare soorten te behouden.  

Beide visies staan hier tegenover elkaar. Natuurmonumenten kiest het liefst voor de beheerstrategie niets doen. De afgelopen jaren is er daarom ook zo min mogelijk beheer uitgevoerd. Er dreigen echter allerlei soorten te verdwijnen vooral vanwege externe factoren zoals stikstof, lage waterstanden etc. Hierdoor voelt Natuurmonumenten zich genoodzaakt kritieke soorten in het gebied te helpen. Een goed voorbeeld hiervan is het gentiaanblauwtje.

gentiaanblauwtje

gentiaanblauwtje

Wat gaan we de komende jaren doen

 • Het beheer- en inrichtingsplan wordt samengesmolten tot een natuurvisie.
 • Voor de deelgebieden bos en heide wordt een maatregelenplan gemaakt en uitgevoerd.
 • In het bos grijpen we meer in dan vroeger: oude sloten dichtgooien om de waterhuishouding robuuster en het bos vochtiger te maken, kleine open plekken creëren, bomen omtrekken. We oogsten het hout niet, bomen blijven liggen. Alles is erop gericht om meer (en sneller) variatie in het bos te krijgen
 • Ook de heide beheren we actiever: alleen inzetten van runderen en schapen is niet voldoende. Door toename van stikstof vergrast de heide versneld. Daarom moeten we ook plaggen, maaien en branden. Dit zorgt voor meer variatie die kwetsbare soorten meer ruimte geeft.
 • De waterhuishouding moet op peil komen door verschillende maatregelen. Gedeeltelijk is dat al gebeurd. De Vledder Aa heeft weer zijn natuurlijke loop en dat heeft gezorgd voor meer vochtige heide. In het LIFE-project worden in de komende jaren sloten op de heide gedempt.
 • Nòg meer dan in het verleden betrekken we de omgeving bij het natuurgebied   
  • We vragen de omwonenden in thema-avonden naar hun gedachten bij ‘wilde natuur’
  • Het nieuwe natuurgebiedje Kaltenbroeken bij Diever richten we samen met de omwonenden in
  • Vrijwillige boswachters zijn onze extra ogen, oren en handen

 

kinderen bekijken Sayaquesa's

Nieuwsgierig geworden?

Pak de fiets of doe stevige schoenen aan en beleef zelf de wilde natuur van het Drents Friese Wold.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe