Nieuws van de boswachter

Wat maakt Kalterbroeken zo bijzonder?

10 juli 2017 | Lian Flikkema

Waterschorpioen, wolfspoot en zandoogjes…Kaltenbroeken bij Diever is een rijk natuurgebied.

Wat maakt Kalterbroeken zo bijzonder?

Natuurmonumenten als buur

Sinds kort is Natuurmonumenten eigenaar van deze ecozone. Naast eigenaar wil de vereniging ook een goede buur zijn en samen met de omwonenden dit natuurgebied inrichten en beschermen. Daarom zijn we begonnen met een gezamenlijke ontdekkingstocht: wat maakt dit gebiedje nu zo bijzonder, wat groeit, bloeit en kruipt er allemaal. Iedereen was benieuwd….

bewoners inventariseren Kaltenbroeken

Bewoners en Natuurmonumenten inventariseren Kaltenbroeken

Volop verrassingen

Het waterleven bleek zó rijk te zijn. Alles wat eigenlijk in een sloot of plas thuishoort, was er: schrijvertjes, waterschorpioen, staafwant, volop salamanders, de larve van de geelgerande waterkever, de lijst werd steeds langer en de kinderen steeds enthousiaster (en de begeleiders ook!). De ‘droge’ groep zag zandoogjes, sint-jacobsvlinders, wilde bijen, dassen- en reeënsporen, wolfspoot en een vossenhol. De 'natte' groep hield het niet droog.

kletspoten

kletspoten

En wat nu verder

Binnenkort komt er een vervolg aan de inventarisatiemiddag. Dan gaan Natuurmonumenten en omwonenden aan tafel. Wat willen de bewoners met de natuur in hun ‘achter’ tuin. Moet er iets wel of juist niet gebeuren. Liggen er wensen en zo ja, wie kan die dan uitvoeren. Komt er misschien een natuurwerkgroep Kalterbroeken? Omdat zowel Natuurmonumenten als de bewoners nieuwkomers zijn, is het leuk om de krachten te bundelen en samen aan de slag te gaan. Niet alleen figuurlijk maar misschien ook letterlijk.

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo