Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werken aan een natuurrijker bos!

10 september 2019 | Irma de Potter

Nu het broedseizoen voorbij is, gaat Natuurmonumenten in de bossen van de Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Heide weer aan het werk met de verbetering van het leefgebied van planten en dieren. Vanaf half september worden hiervoor kapwerkzaamheden uitgevoerd, die zorgen dat er een veel gevarieerder en natuurrijker bos ontstaat.

gevarieerder bos

In Huis ter Heide is het gebied ten noorden van de Middelstraat aan de beurt. In de Loonse en Drunense Duinen vinden de meeste werkzaamheden in de omgeving van Giersbergen plaats en op kleinere schaal bij Bosch en Duin en de Rustende Jager.

Gevarieerder bos goed voor dieren en planten

In de bossen staan nog veel naaldbomen, die grotendeels aan het begin van de vorige eeuw zijn aangeplant voor de houtproductie. Er is weinig variatie in soorten en leeftijd van bomen en er is weinig ondergroei van struiken en bosplanten. Een deel van de naaldbomen, zoals lariks, zeeden en grove den zal langzaam maar zeker plaatsmaken voor loofbomen, struiken en andere planten. In het gemengde bos dat ontstaat is een grotere voedselrijkdom en zijn meer nest- en schuilplekken voor insecten, vogels en zoogdieren. Spechten hebben daar de laatste decennia al enorm van geprofiteerd.

Kleinschalige ingrepen

De omvorming naar een natuurrijk bos is een proces dat tientallen jaren duurt en waarvoor steeds kleinschalig wordt ingegrepen. Zo worden in de duinen ieder jaar in 1% van het totale bosgebied kapwerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij worden kleine cirkels bos uitgedund of open gemaakt. Dit geeft ruimte en meer licht op de bosbodem, waardoor allerlei zaden kunnen ontkiemen.

spechten in dode boom

Woekerbomen verwijderen

Naast naaldbomen worden ook de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers aangepakt. Deze laatste soorten hebben in het bos geen natuurlijke vijanden, zoals insecten en schimmels. Resultaat is een ongeremde groei waarbij ze alles overwoekeren.  Inlandse bomen en struiken maken geen enkele kans meer, terwijl die juist een verrijking zijn voor het bos vanwege alle insecten die erop leven. De hoge naaldbomen en woekerende bomen bedreigen ook de beschermde oude eikenbossen in de duinen. De oude eiken worden verlost uit de wurggreep van die soorten en krijgen zo weer ruimte om verder te groeien.  

Dood hout doet leven

Dood hout is een belangrijk onderdeel in de kringloop in het bos. Er leven allerlei schimmels, paddenstoelen, varens en heel veel insecten van. In het huidige bos is er nog veel te weinig dood hout aanwezig. Daarom blijven na de werkzaamheden veel takken en stammen in het bos achter. Het langzaam verterende hout geeft belangrijke voedingsstoffen aan de bodem af, die weer door planten en bomen worden opgenomen. Ook het aandeel staande dode bomen wordt vergroot. Door onderaan de stam een ring in de bast te maken, sterft de boom heel langzaam af. Insecten en vogels waaronder spechten profiteren daarvan.

Irma de Potter
Irma de Potter