Ga direct naar inhoud
Nieuws

Akkoord voor betere bescherming zeenatuur

31 mei 2017 | Natuurmonumenten

Nederlandse zeenatuur krijgt een betere bescherming. Delen worden gesloten voor visserij en garnalenvissers investeren in meer duurzame visserij. Natuurorganisaties, visserijsector, Sportvisserij Nederland en het Rijk zijn het daarover eens geworden.

Akkoord voor betere bescherming zeenatuur

Breed gedragen

‘We zijn blij dat we tot een breed gedragen akkoord zijn gekomen,’ licht Arjen Kok van Natuurmonumenten toe. Kok onderhandelde over de afspraken om de natuur te ontzien. ‘Alle partijen zien in dat de onderwaternatuur baat heeft bij rust. Het akkoord zorgt voor een goede balans tussen de natuurwaarden en de belangen van de garnalenvisserij.’

Afname verstoring

De garnalensector werkt de komende jaren aan halvering van de impact van de visserij op de natuur. De vissers investeren onder andere in een blackbox die vaststelt waar wordt gevaren en gevist, en in lichter vistuig met een grotere maaswijdte. De maatregelen moeten zorgen voor een afname van de bodemverstoring en terugdringen van de bijvangst. Daarnaast wordt de verstoring van vogels verminderd. Delen van de Noordzee en Waddenzee worden gesloten voor visserij.

placeholder

Waardevolle zeenatuur

De zee langs de Nederlandse kust herbergt waardevolle natuur en is door Europa aangewezen als Natura2000-gebied. Het gaat om de Noordzeekustzone van Bergen in Noord-Holland, langs de noordkant van de Waddeneilanden tot aan de Duitse grens bij de Borkumse Stenen. Daarnaast krijgt een grote ondergelopen zandbank voor de Zeeuwse kust tegen de Belgische grens, de Vlakte van de Raan, en de Waddenzee een betere bescherming. Het akkoord bepaalt dat deze verduurzamingsmaatregelen vóór 2020 gerealiseerd moeten worden. Als dit niet lukt, wordt een groter gebied gesloten voor de visserij om de natuur te beschermen.

Zie voor meer informatie het gezamenlijke persbericht (pdf) van Stichting De Noordzee, Wereld Natuurfonds, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten