Ga direct naar inhoud
Nieuws

Koninginnepages verleiden vrouwtjes op vuilstort

16 mei 2019 | Marjolein Koek

De Koninginnepage zocht een voormalige vuilstort uit om de vrouwtjes te verleiden. Boswachter Maurice Kruk zag de enorme vlinder toen hij ging inventariseren wat Natuurmonumenten daar kan doen om insecten en bloemen meer ruimte te geven.

Koninginnepage

De vlinder liet zich zien op een landje dat sinds eind 2018 in bezit is van Natuurmonumenten. De heuvel bij Westervoort is een voormalige vuilstort die 25 jaar geleden werd gesaneerd. Sinds die tijd is het beplant en inmiddels is het een mooi wandelgebied met veel kansen voor natuurontwikkeling. Onder andere de das komt hier inmiddels voor.

Insecten helpen

Boswachter Kruk: “ik ging even naar de heuvel toe om te kijken hoe we hier meer soorten kunnen trekken. Vooral voor bloemen en insecten kunnen we hier veel doen, bijvoorbeeld door het land te verschralen (maaien en het maaisel afvoeren) en door in delen te maaien, zodat er altijd schuilplaatsen en voedsel voor insecten zijn. Ook de aanwezigheid van verschillende bloeiende struiken helpt hierbij. We hopen hiermee onder andere sprinkhanen, bijen en verschillende vlindersoorten te trekken.” 

Verleiding op de heuveltop

Dat de Koninginnepage op de heuvel is gezien, is op zich niet verwonderlijk. De mannetjes van deze soort zoeken namelijk een hoger gelegen deel in het landschap uit om de vrouwtjes te verleiden. Dit gedrag wordt ‘hilltopping’ genoemd. De heuvel bij Westervoort is kennelijk door de vlinder bestempeld als goeie ‘hilltop.’ “Nu is het hopen dat de vlinder niet alleen verleidt, maar zich ook voortplant,” aldus Kruk. “Daarvoor maakt de Koninginnepage graag gebruik van schermbloemen als de wilde of gecultiveerde peen. Die komen in dit gebied nog niet genoeg voor. Ook andere bloemen zijn van belang om deze en andere vlinders van voldoende voedsel te voorzien. Daar gaan we de komende tijd dus aan werken.”

Opmars

Vorige week bracht de VN een rapport uit waaruit blijkt dat miljoenen soorten dreigen uit te sterven. Insecten vormen daarin een grote groep. Gelukkig is er ook goed nieuws: de Koninginnepage is bezig aan een opmars in Nederland. Mede door de opwarming van het klimaat is zijn verspreidingsgebied van Zuid Limburg uitgebreid naar noordelijkere delen van Nederland. Maar door het verdwijnen van geschikt leefgebied is het voor de vlinder lastig om zich blijvend op andere plekken te vestigen. Kruk: “Het zou een kroon op ons werk zijn als we kunnen vaststellen dat de vlinder zich hier vestigt.”

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter