Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten stelt voorwaarden aan NK Wielrennen Posbank

27 januari 2024 | Inge Langwerden

Afgelopen december kondigden gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal aan dat zij op zondag 23 juni 2024 het NK wielrennen willen organiseren. Het beoogde parcours gaat over de Posbank waar de wielrenners meerdere rondes zullen maken. De Posbank ligt in Nationaal Park Veluwezoom, een Natura 2000 gebied.

Posbank bloeiende heide

Verstoring van natuurwaarden

Natuurmonumenten weet uit ervaring dat een groot publieksevenement als deze gepaard gaat met verstoring van één van de belangrijkste kernwaarden van het gebied, namelijk rust. Deze verstoring vindt uitgerekend plaats in het broedseizoen, de tijd waarin de natuur een kraamkamer is voor diersoorten. We verwachten dan ook een negatief effect op broedvogels en kwetsbare soorten. Ook de reguliere bezoeker van de Posbank kan hinder ervaren als delen van het gebied niet toegankelijk zijn. Daarnaast ontstaat bij massale komst van publiek vertrapping van gevoelige vegetatie en zien we een risico op het uitbreken van grote grazers. Natuurmonumenten stelt daarom nu vergaande eisen aan de organisatie van het NK om de natuurkwaliteit te beschermen en verleent anders geen medewerking.

Route

De beoogde route gaat van de rotonde bij de Arnhemse straatweg, de Schietbergseweg omhoog tot aan de Posbank, daar wordt de Beekhuizenseweg gevolgd tot aan Velp. De route doorkruist daarmee ruim 7 km Nationaal Park Veluwezoom. De openbare weg is in eigendom en beheer van de gemeenten, maar direct naast het asfalt begint aan 2 kanten het eigendom van Natuurmonumenten. Voor publiek, calamiteitenvoorzieningen en andere zaken waarvoor sec het asfalt niet volstaat is dus toestemming van Natuurmonumenten nodig.

Randvoorwaarden

Natuurmonumenten ziet een NK met toeters, bellen, helikopters, massaal publiek midden in kwetsbare natuur tijdens het broedseizoen niet zitten. De organisatie van het NK heeft aangegeven het groenste en duurzaamste NK ooit te willen organiseren en wij hebben bekeken hoe zo'n NK dan daadwerkelijk groen en duurzaam kan zijn. Die uitwerking hebben we aan de organisatie voorgelegd als randvoorwaarden voor medewerking van Natuurmonumenten aan het NK. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • Geen publiek in Nationaal Park Veluwezoom.
  • In verband met broedseizoen geen verstoring van helikopter(s) of drones, toeters, omroep-en geluidsinstallaties etc.
  • Geen volgauto’s buiten de noodzakelijke voor de veiligheid. Noodzakelijke auto's elektrisch.
  • Geen gemotoriseerd verkeer door het Nationaal Park, zoals teamwagens, reclamekaravaan etc.

Alleen als de organisatie bovenstaande inwilligt gaat Natuurmonumenten met de organisatie in gesprek om te verkennen hoe een NK door dit gebied mogelijk is, anders verlenen we geen toestemming voor het gebruik van onze grond. We kiezen voor voorwaarden vooraf, omdat we alleen dan de natuurkwaliteit van Nationaal Park Veluwezoom kunnen waarborgen.

We weten dat het kan

Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat bovenstaande haalbaar is. We hebben in de 9e etappe van de Tour de France op de Puy de Dôme afgelopen jaar gezien dat natuur en fietsen samen kunnen gaan als je bereid bent om maatregelen te nemen. De organisatie van het NK en de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal hebben aangegeven het groenste en duurzaamste NK ooit te willen organiseren: dit zijn wat Natuurmonumenten betreft daarvan de minimale uitgangspunten.

Natuurmonumenten hoopt dat het de organisatie van het NK en de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal lukt om binnen deze kaders het NK te organiseren. Anders adviseert Natuurmonumenten aan de organisatie om een andere route buiten beschermd natuurgebied te zoeken.

Inge Langwerden
Inge Langwerden

Boswachter Communicatie en Beleven