Nieuws van de boswachter

Twee terreinen in Westervoort naar Natuurmonumenten

31 oktober 2018 | Susanne Blommaert

Vandaag zijn twee terreinen in de gemeente Westervoort overgedragen aan Natuurmonumenten. Zij vormen samen één aaneengesloten natuurgebied van zo’n 25 hectare. Na enkele voorbereidingen zal het gebied zo spoedig mogelijk worden opengesteld voor wandelaars.

Uitzicht vanaf de heuvel

Eén van de terreinen bestaat uit een markante heuvel. Het is een voormalige vuilstort die 25 jaar geleden werd gesaneerd en beplant. Inmiddels is het een aantrekkelijk gebied geworden dat volop kansen biedt voor natuurontwikkeling, met name ook voor bloemen en insecten. Onderzoek uit 2016 wees uit dat het gebied zeer geschikt is voor vleermuizen. Ook de das heeft zich er inmiddels gevestigd. Dit en volgend najaar voert de provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de heuvel. Het terrein is aan Natuurmonumenten geschonken door de Putman Groep b.v.

Het naastgelegen terrein, de ‘Kleiputten van Westervoort’, bestaat uit waterpartijen (oude tichelgaten), omzoomd met rietkragen en bomen en tal van mooie doorkijkjes. Gebiedsontwikkelaar BPD verkocht het terrein aan Natuurmonumenten om het toegankelijk te maken voor de omgeving.

Het nieuw ontstane gebied wordt natuurgericht beheerd. Dit biedt volop kansen voor de natuur en sluit aan bij het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Bovendien zal het aantrekkelijk zijn voor de omwonenden en werknemers van het nabijgelegen bedrijventerrein. Zij kunnen er een gevarieerde wandeling maken met als letterlijk hoogtepunt een schitterend uitzicht over wijde omgeving. Het gebied wordt na enkele voorbereidingen zo spoedig mogelijk opengesteld.

Binnenkort bijeenkomst

Natuurmonumenten hecht er waarde aan omwonenden en medewerkers van bedrijven uit de omgeving te betrekken bij het ontwikkelen en beheren van het nieuwe gebied. Woon of werk je in de omgeving? Dan ben je binnenkort van harte welkom op een bijeenkomst waarin we ideeën, wensen en verwachtingen kunnen uitwisselen.

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert
logo