Nieuws van de boswachter

Werkzaamheden heidecorridor bij de Zijpenberg

22 februari 2016 | Susanne Blommaert

Tot het eind van de week wordt er in de omgeving van de Zijpenberg gewerkt aan het herstel en behoud van de heide.

Werkzaamheden heidecorridor bij de Zijpenberg

Heidevelden groeien langzaam dicht als er niets gedaan wordt. Pionierssoorten als dennen en berken, maar ook eiken zijn vaak de eerste bomen die zich vestigen. Door de heide open te houden blijft voldoende leefgebied behouden voor soorten die op de heide leven en blijft de landschappelijke afwisseling in Nationaal Park Veluwezoom behouden.


Heidecorridor


Natuurmonumenten is in 2012 al begonnen een aantal dichtgegroeide heideterreinen weer open maken door de bomen te verwijderen. Ook zijn op enkele plekken stroken bos gekapt. Door deze ingrepen worden verbindingen tussen de grote heideterreinen hersteld. Hierdoor ontstaat een heidecorridor van de Beekhuizense Heide, via het Herikhuizerveld, het Rozendaalse Zand, het Rozendaalse Veld, de heide aan de noordzijde van landgoed Rosendael, De Stompen richting Terletse Heide en verder noordwaarts. Na de werkzaamheden op de Zijpenberg is de heidecorridor gereed.


Toekomstvisie


Ook in de toekomstvisie van Nationaal Park staat dat Natuurmonumenten zorgt voor het open houden van heideterreinen en daarvoor een aantal heideterreinen die dichtgegroeid zijn open gaat maken. Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met veel partijen.

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert
logo