Kanovaren

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen (rood) bij Noorden

Kanovaren

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen (rood) bij Noorden

De Nieuwkoopse Plassen is een prachtig moerasgebied met een wirwar van grote en kleine plassen, rietlanden, hooilanden, bosjes en sloten. De afwisseling en rust zorgen ervoor dat veel planten en dieren zich hier thuis voelen. Verken het gebied met de kano en maak kennis met bijzondere vogels zoals de zwarte stern, purperreiger en lepelaar!

Startpunt

Bij het startpunt, kanoverhuur Nikano, huur je direct een kano. Vanaf hier peddel je zo de Nieuwkoopse Plassen op. De kanoroute is aangegeven met 24 palen waarop een rood kanootje staat. De route duurt drie tot vier uur.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Parkeerplaats Simon van Capelweg
  • Simon van Capelweg 111, 2431 AE Noorden (ZH)
  • Noorden is te bereiken vanaf Woerden (via Zegveld en Woerdense Verlaat), Breukelen (via Kockengen en Woerdense Verlaat) en Alphen aan den Rijn (via Aarlanderveen en Nieuwkoop).

Praktisch

De route

 Startpunt

1Nieuwkoopse Plassen

Je vaart hier langs routepunt 1.

De afwisseling en rust in de Nieuwkoopse Plassen zorgen ervoor dat veel planten en dieren zich hier thuis voelen. Je maakt kennis met de op een na grootste kolonie purperreigers van Nederland. Andere bijzondere vogels die hier broeden zijn onder meer de lepelaar en zwarte stern. Voor de plantenliefhebbers is de het natuurgebied ook de moeite waard. In het vroege voorjaar geven de dotterbloemen en koekoeksbloemen de riet- en hooilanden kleur. Iets later zorgen rietorchis en waterlelies voor prachtige plaatjes.

Nieuwkoopse Plassen
Nieuwkoopse Plassen

2Vervening

Je vaart hier langs routepunt 2.

Aan deze met stroken land onderbroken plas De Poelkamp, is nog enigszins te zien hoe het Nieuwkoopse plassengebied is gevormd onder invloed van de vervening. Om turf te winnen zijn brede stroken uitgebaggerd, de petgaten. Daartussen lagen smalle stroken land waar de bagger te drogen werd gelegd tot turf. Deze legakkers zijn later gedeeltelijk weggeslagen door het water, waardoor het veel grilliger waterland dat je hier ziet, is ontstaan. Het is nu een van de mooiste stukken van het gebied. Vooral in de zomer als de waterlelies er uitbundig bloeien. Onder water groeit groot nimfkruid, een zeldzame waterplant.

Vervening
Vervening

3Zonzoekers

Je vaart hier langs routepunt 3.

In de zomer vaar je hier in een zee van kleur, zoveel waterlelies bloeien hier op het water. Deze planten zijn echte zonzoekers die volop hun bloemen laten zien als de zon schijn. In de avond sluiten de bloemen. Onder water groeit groot nimfkruid, een zeldzame waterplant die onderwater vooral groeit op zonnige en warme plaatsen.

Waterlelies
Zonzoekers

4Routepunt 4

Je vaart hier langs routepunt 4.

5Ambassadeur van de zoetwaternatuur

Je vaart hier langs routepunt 5.

Hier vaar je aan de linkerkant langs een bosje waar wel eens een otter is waargenomen! Tussen het struweel zoeken ze een plekje om te rusten. De otter is dé ambassadeur van de zoetwaternatuur. Sssst, hoor jij iets ritselen in de struiken? Of zie je iets in het water bewegen? De otter is een landroofdier, maar écht gemaakt en gebouwd om te zwemmen. De kans dat je een otter spot is heel klein, maar wie weet…als je heel stil bent en goed kijkt zie je er misschien wel een voorbij zwemmen!

Otter
Ambassadeur van de zoetwaternatuur
De otter is terug in De Onlanden
Ambassadeur van de zoetwaternatuur

6Routepunt 6

Je vaart hier langs routepunt 6.

7Routepunt 7

Je vaart hier langs routepunt 7.

8Rietland

Je vaart hier langs routepunt 8.

Hier vind je de kanoaanlegplaats Meesloot. De meesloot vormt gedeeltelijk de grens tussen grasland (links) en rietland (rechts). Het land waar nu koeien grazen is nooit afgegraven. Het veen in de bodem was niet geschikt – te dun en te kleiig- om er turf van te maken. Het rietveld rechts wordt door rietsnijders in stand gehouden. Een rietland kan alleen maar blijven bestaan als het geregeld gemaaid wordt, anders wordt het snel overwoekerd door struiken en bomen. Het snijden van het riet gebeurt in de winter als de goudgele rietstengels hun bladeren verloren hebben. Het riet wat hier wordt geoogst wordt gebruikt om daken mee te dekken.

Vaartocht op de Nieuwkoopse Plassen - Zuid-Holland
Rietland
Rietland
Rietland

9Verlanding

Je vaart hier langs routepunt 9.

Terwijl aan de ene kant land verdween door de vervening, is aan de andere kant ook weer overal land terug gekomen door de verlanding. Dat is het natuurlijke proces waarbij ondiep water langzaam dichtgroeit met planten. Vaak gaat dat in een vaste opeenvolging. Als eerste vormen waterplanten een slappe, drijvende laag. Vervolgens maken riet en andere planten met taaie wortels de drijvende bodem een stuk steviger. Daarop kan dan weer een elzen- of berkenbos groeien, waardoor het uiteindelijk vaste grond wordt.

Verlanding
Verlanding

10Rustgebied

Je vaart hier langs routepunt 10.

Je vaart hier midden door het verveningsgebied. Naast rietland is hier ook veel hooiland, waar behalve allerlei grassen ook veel mossen groeien en zeldzame planten als zonnedauw, groenknolorchis, veenmosorchis, welriekende nachtorchis en rietorchis staan. Plaatselijk staat er zelfs dophei en gagel. Een opmerkelijke vogel van de riet- en hooilanden is de wulp. Om de wulp en de vele andere vogels die hier broeden rust te gunnen is dit gebied grotendeels afgesloten. Alleen de kanoroute is opengesteld voor bezoekers.

Rustgebied
Rustgebied
Wulp
Rustgebied
Rustgebied
Rustgebied

11Routepunt 11

Je vaart hier langs routepunt 11.

12Routepunt 12

Je vaart hier langs routepunt 12.

13Purperreiger

Je vaart hier langs routepunt 13.

De op een na grootste kolonie purperreigers van Nederland, die 170 paar telt, broedt in de Nieuwkoopse Plassen. Op dit punt heb je een redelijke kans om een overvliegende purperreiger te zien. Deze zeldzame vogels nestelen vanaf april in het struikgewas aan de rechterkant (tussen de Meesloot en de Noordeinderplas). Regelmatig vliegen ze naar de weilanden aan de linkerkant om daar in de slootjes op vissen, kikkers en waterinsecten te jagen. De schuwe purperreiger is te onderscheiden van de veel algemenere blauwe reiger door het kleinere formaat en de kastanjebruine kleur op de kop, hals en vleugels. Goed opletten dus!

Purperreiger
Purperreiger

14Noordeinderplas

Je vaart hier langs routepunt 14.

Je vaart op de Noordeinderplas. Deze plas is ontstaan door een samenspel van golfslag en te wilde vervening. De kracht van het water zul je al snel ondervinden als je hier met een behoorlijke (zuid-)westenwind vaart. Ten noorden van Nieuwkoop en Noorden was door de turfwinning een nog veel grotere en dreigender veenplas ontstaan. Maar die is rond 1800 drooggelegd tot de polder Nieuwkoop. Op het open water van de Noorderplas kun je nog volop genieten van de watervogels zoals eenden, meerkoeten, futen een aalscholvers.

Noordeinderplas
Noordeinderplas
Noordeinderplas
Noordeinderplas
Noordeinderplas
Noordeinderplas

15Aanlegplaats

Je vaart hier langs routepunt 15.

Aan de rechterkant is een vrije aanlegplaats aangelegd. Hier kun je even uitrusten, je benen strekken en genieten van het verre uitzicht over de plas.

Nieuwkoopse Plassen kano varen
Aanlegplaats

16Routepunt 16

Je vaart hier langs routepunt 16.

17Routepunt 17

Je vaart hier langs routepunt 17.

18Eigenzinnige namen

Je vaart hier langs routepunt 18.

Het water waar je nu op vaart heet het Maarten Freeke Wije. Van deze bijzondere naam is niet veel bekent. Het verhaal gaat dat er ooit twee broers, Maarten en Freek waren die hier land en viswater bezaten. In de Nieuwskoopse Plassen vind je meer van dit soort buitengewone namen zoals Gat van de Scheve Paal, Het Gevonden Land en Gat van Ome Bram. Allemaal stukjes land en water met hun eigen geschiedenis.

Zonsopgang Nieuwkoopse Plassen
Eigenzinnige namen

19Routepunt 19

Je vaart hier langs routepunt 19.

20Routepunt 20

Je vaart hier langs routepunt 20.

21Routepunt 21

Je vaart hier langs routepunt 21.

22Rietzangers en orchideeën

Je vaart hier langs routepunt 22.

Dit is een geschikte sloot om rietplanten en -dieren te zien. Even stilhouden kan geen kwaad, want vele rietvogels zitten goed verschillen in de weelderig begroeide oevers. Hun zang is de duidelijkste aanwijzing om ze te vinden. De karekiet bijvoorbeeld met zijn luidruchtige karre-kiet-karre-kietzang of de snor met zijn snorrende trillers. De vele planten die in het rietland bloeien, laten zich wat makkelijker bekijken. Een heel opvallende is de rietorchis die rond juni bloeit.

Rietzangers en orchideeën
Rietzangers en orchideeën
Rietorchis
Rietzangers en orchideeën
De snor heeft een voornamelijk egaal bruin verenkleed. Ze hebben een mooie volle afgeronde staart. Er is geen onderscheid tussen een mannetje en een vrouwtje. Ze broeden in overjarig riet aan oevers van meren en moerassen. Ze eten voornamelijk insecten.
Rietzangers en orchideeën

23Routepunt 23

Je vaart hier langs routepunt 23.

24Bij de tijd

Je vaart hier langs routepunt 24.

Terugvarend naar het beginpunt van de route zie je nog een stukje geschiedenis, namelijk de achterkant van de Sint Martens Kerk van Noorden. Bijzonder is dat de kerktoren ook aan de achterkant een wijzerplaat heeft. Vroeger werkten er veel mensen in het gebied wat nu de Nieuwkoopse Plassen is, om turf te steken. Om de mensen daar ook te kunnen laten zien hoe laat het was is er een wijzerplaat aan de achterkant van de kerktoren gemaakt.

Rietvelden Nieuwkoopse Plassen
Bij de tijd

25Eindpunt

Dit is het eindpunt van de kanoroute. 

Heb je genoten van de vaartocht? Help mee om de Nieuwkoopse Plassen te beschermen! De boswachters van Natuurmonumenten werken hard om de Nieuwkoopse Plassen mooi te houden. Dit kunnen ze niet zonder jouw bijdrage. Steun de natuur en word lid van Natuurmonumenten.

Zin om nog iets anders te doen in Nieuwkoop? Kijk eens in de route-app voor meer routes in de buurt.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.