Ga direct naar inhoud
Nieuws

Buitenplaats De Tempel; vleermuizenwalhalla aan rand van Rotterdam

12 juni 2024 | Natascha Hokke

De lente kenmerkt zich door luid zingende vogels, bloeiende planten en een stijgende temperatuur. Maar er is ook iets gaande wat niet direct voor mensen zichtbaar is. De vleermuizen zijn weer actief! Op Buitenplaats De Tempel, in Rotterdam Overschie, vinden verschillende vleermuiskolonies een plekje. In totaal zijn hier zeven soorten waargenomen, voor vijf soorten is De Tempel een belangrijk leefgebied.

Grootoorvleermuis

Slapen, jagen, voortplanten

Buitenplaats De Tempel en het naastgelegen Nieuw Rhodenrijs zijn een van de laatst bewaarde buitenplaatsen aan de rand van Rotterdam in Overschie. De locaties maken deel uit van het natuur- en recreatiegebied Rotterdams platteland. Toch is het karakter totaal anders dan de omliggende open polders. De dichte bossen, oude bomen, gebouwen en waterpartijen vormen een perfecte omgeving voor vleermuizen. Ze kunnen hier slapen, op insecten jagen en zich voortplanten. 

7 soorten vleermuizen

Bekend is dat er aanwezigheid van zeven verschillende soorten vleermuizen is, namelijk: 

  1. gewone dwergvleermuis
  2. ruige dwergvleermuis
  3. watervleermuis
  4. gewone grootoorvleermuis
  5. meervleermuis
  6. laatvlieger
  7. rosse vleermuis
Dwergvleermuis voelt zich thuis in oud munitiedepot Nieuw Balinge

Dwergvleermuis

Vliegroutes

Enkele van de 7 waargenomen soorten hebben geen vaste plek en komen alleen langs om een lekker hapje te zoeken. Boswachter bij Natuurmonumenten Kees Perquin vertelt: “Gebleken is dat De Tempel en Nieuw Rhodenrijs op een belangrijke vliegroute liggen tussen verschillende verblijfplaatsen en foerageergebieden in de omgeving van Rotterdam, Den Haag en Rijswijk. Zo is de meervleermuis aangetroffen tijdens de vliegroute-onderzoeken boven de Delftse Schie.”

Vaste stek

Voor soorten als de gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis, is De Tempel een vaste rust- en verblijfplaats. Maar, waarom komen er op dit kleine stukje zoveel verschillende soorten voor? “Dit komt omdat in West-Nederland weinig oude bomen met grote boomholten en scheuren in takken te vinden zijn”, vertelt boswachter Kees Perquin. “Vleermuizen die bomen bewonen, clusteren zich in de nog geschikte gebieden. De vleermuizen gebruiken gedurende het jaar de bomen voor verschillende functies. Vaak zijn al jarenlang dezelfde bomen in gebruik. Buitenplaats De Tempel is zo’n geschikt gebied. De rosse vleermuis gebruikt het zelfs als kraam-, zomer-, paar-, én winterverblijfplaats.”

Rosse vleermuis

Rosse vleermuis

Verbinding stad & platteland

Sommige vleermuizen hebben zich ook als goede buur in Rotterdam gevestigd; ze nestelen graag in de stad. De laatvlieger is de vleermuizensoort van de stadsrand. Hij woont wel in (hoge) gebouwen, maar heeft de weilanden nodig voor bijvoorbeeld kevers die hij vanaf de grond pakt. De laatvlieger wordt ook veel waargenomen boven de Bergse Achterplas.

Herstelwerkzaamheden op de buitenplaats

De buitenplaatsen zijn eigendom van gemeente Rotterdam en sinds eind 2021 zijn de parken in beheer bij de boswachters van Natuurmonumenten. Samen werken ze de komende jaren aan het herstel van de tuinstijlen. De Tempel wordt zo voor een breed publiek toegankelijk en - net als waar de buitenplaatsen oorspronkelijk voor bedoeld zijn - kan je even de drukte van de stad ontvluchten.

Het herstel is al goed zichtbaar. De tuinen zijn opener dan voorheen, precies zoals ze bedoeld waren door de toenmalige eigenaren vanaf de 18e eeuw. De noordelijke strook tuinen, namelijk de vroeg-landschappelijke slingerende waterloop, is weer mooi zichtbaar en de paden zijn hersteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de achtertuin en de zwanenvijver.

Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uiteraard rekening gehouden met de natuur. Daarom wordt het werk zorgvuldig en in fasen uitgevoerd, in een tijdsbestek van jaren. Aan het behoud en versterking van het leefgebied voor de vleermuizen wordt uiterste zorg besteed.

Vierkante vijver zwanenvijver De Tempel

Vierkante zwanenvijver is onlangs hersteld naar de oorspronkelijke vorm

Kom eens langs op Buitenplaats De Tempel!

Buitenplaats De Tempel is toegankelijk tussen zonsopkomst en -ondergang. “Terwijl je wandelt op de buitenplaats rusten de vleermuizen uit en wachten ze tot de schemering invalt.”

Bekijk hier de wandelroute van 2 km over Buitenplaats De Tempel >

De enthousiaste vrijwilligers van Natuurmonumenten staan elke week op zondag bij het mobiele informatiepunt. Zij vertellen je graag meer over deze bijzondere historische plek en het omliggende Rotterdams platteland.

Wil je even relaxen na je wandeling of gewoon gezellig bijkletsen met vrienden of familie? Voor een hapje en drankje strijk je neer bij de foodtruck. Elke zondag geopend tussen 12.00 – 16.00 uur.

Volg ons voor actualiteiten of achtergrondinformatie op:

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter